Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Nabór ICHB PAN na stanowisko SPECJALIST (LAB MANAGER)

Fit company profile ich
Termin ważności:
2018-05-14 - 2018-05-31
Województwo / region:
Wielkopolskie, Poznań

 

NABÓR ICHB PAN
NA STANOWISKO SPECJALIST (LAB MANAGER)

 

INSTYTUCJA:                                    Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

Zakład Genetyki Molekularnej

MIASTO:                                            Poznań

RODZAJ STANOWISKA:                  specjalista – Lab Manager

LICZBA STANOWISK:                      1

DYSCYPLINA NAUKOWA:              biologia

DATA OGŁOSZENIA:                       14.05.2018 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:         31 maja 2018, lub w przypadku braku odpowiednich kandydatów, otwarty do skutku

LINK DO STRONY:                           http://www.ibch.poznan.pl

 

I. Warunki, jakie powinien spełniać Kandydat:

1. Wykształcenie wyższe w zakresie biologii molekularnej, biotechnologii, biochemii lub nauk pokrewnych lub doświadczenie w podobnej pracy w innych jednostkach.

2. Bardzo dobre umiejętności organizacyjne i komunikacyjne.

3. Samodzielność, umiejętność pracy w zespole i organizowania własnej pracy.

4. Precyzja i staranność w wykonywaniu obowiązków.

5. Silna motywacja do pracy i podnoszenia swoich kwalifikacji.

6. Znajomość języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie korespondencji oraz porozumiewanie się w mowie i w piśmie.

7. Umiejętność sprawnej obsługi komputera

 

II. Oferujemy:

Oferujemy stabilne zatrudnienie w wiodącym polskim ośrodku naukowym, przyjazne środowisko pracy oraz wynagrodzenie uzależnione od wiedzy i doświadczenia wybranego kandydata. Ponadto wynagrodzenie będzie podniesione w zależności od środków badawczych (grantów) pozyskanych przez Zakład (sukcesów naukowych Zakładu).

Zakres obowiązków wybranego kandydata będzie obejmował:

 • koordynacja działań administracyjnych Zakładu, w tym kontakt z administracyjnymi jednostkami instytutu (księgowość, kadry, sekretariat, sekretariat naukowy, BHP i inne)
 • ogólną organizację laboratorium, utrzymywanie porządku, zapewnienie dostępności odczynników i materiałów oraz prawidłowego funkcjonowania sprzętu
 • prowadzenie ewidencji odczynników i materiałów oraz katalogu metod stosowanych w Zakładzie
 • wsparcie dla pracowników naukowych, w tym praktyczne szkolenie nowych członków zespołu w zakresie stosowanych w Zakładzie metod badawczych oraz udział we wdrażaniu nowych metod
 • przygotowaniu sprawozdań z działalności Zakładu
 • możliwy udział w realizacji prac badawczych

III. Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

    1. Podanie skierowane do Dyrektora ICHB PAN, na którym musi znajdować się oświadczenie o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.), w tym do zamieszczenia mojego imienia i nazwiska w informacji o wynikach przeprowadzonej rekrutacji na stronie internetowej ICHB PAN.”*

 

*Informujemy, że:

 • Administratorem zebranych danych osobowych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON  000849327 NIP 777-00-02-062 (zwanego w dalszej części Instytutem). W celu kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych podajemy adres inspektora ochrony danych: dpo@ibch.poznan.pl.
 • Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji.
 • Odbiorcami danych osobowych kandydatów są członkowie komisji rekrutacyjnej.
 • Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane do kraju trzeciego.
 • Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą do momentu rozstrzygnięcia konkursu. Po tym okresie zostaną one bezpowrotnie i skutecznie zniszczone, co spowoduje, że nie będzie do nich jakiegokolwiek dostępu lub możliwości ich odtworzenia.
 • Kandydaci mają prawo do żądania od Instytutu dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania.
 • W każdym momencie kandydat może cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Zostaną one wówczas bezpowrotnie i skutecznie zniszczone, co spowoduje, że nie będzie jakiegokolwiek dostępu do nich lub możliwości ich odtworzenia, a kandydatura nie będzie uwzględniona w dalszej procedurze rekrutacyjnej.
 • W każdym przypadku przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl.
    1. CV
    2. List motywacyjny
    3. Kopię dyplomu

III.   Zgłoszenie na konkurs należy przesłać w formie elektronicznej na adres kozlowp@ibch.poznan.pl lub kozlowp@yahoo.com

 

 

 

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
news

<Maj 2018>

pnwtśrczptsbnd
30
1
2
3
4
5
6
7
9
10
12
13
14
16
18
19
20
22
23
BioForum 2018
2018-05-23 do 2018-05-24
MedTrends
2018-05-23 do 2018-05-24
26
27
28
29
30
31
1
2
3
Newsletter