Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Konkurs na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego (2 osoby) w Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej

For show action logo
Termin ważności:
2017-08-08 - 2017-08-31
Województwo / region:
Mazowieckie
Firma:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta naukowo-dydaktycznego (2 osoby)
w Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej
z siedzibą w Warszawie przy ul. Marymonckiej 99/103

 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać wymogi przewidziane w art. 109 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016r., poz.1842 z późn.zm.) oraz posiadać doświadczenie w stosowaniu metod biologii molekularnej, takich jak: RT-PCR, hodowla komórkowa i inne.

Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:

  • deklarację przystąpienia do konkursu wraz z krótkim uzasadnieniem,
  • życiorys i kwestionariusz osobowy,
  • kopię dyplomu
  • informację o dorobku naukowym i dydaktycznym wraz z wykazem publikacji,
  • oświadczenie, że uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2016r., poz. 922).

Zgłoszenia  należy przesyłać na adres:

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Dział  Spraw Osobowych i Płac 

01-813 Warszawa ul. Marymoncka 99/103
(tel. 022 5693 741) z dopiskiem „KONKURS”

 

do dnia 31 sierpnia 2017 r. (decyduje data wpływu do CMKP).

Zgłoszenia nadesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kandydatury będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w składzie określonym w statucie CMKP. Komisja Konkursowa może zaprosić kandydata na spotkanie.

 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – do końca września  2017 r.

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
news

<Sierpień 2017>

pnwtśrczptsbnd
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Real Time PCR
2017-08-28 do 2017-08-29
29
30
1
2
3
Newsletter