Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Konkurs na stanowisko asystenta naukowego (post-doc) w Zakładzie Biofizyki Molekularnej WBBiB UJ

Fit company profile uj2
Termin ważności:
2018-06-18 - 2018-08-31
Województwo / region:
Małopolskie

Stanowisko asystenta naukowego w Zakładzie Biofizyki Molekularnej na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii w projekcie NCN MAESTRO dotyczącym molekularnych podstaw działania i regulacji białek mitochondrialnego łańcucha oddechowego (w szczególności kompleksu III – cytochrom bc1). Badania prowadzone będą technikami genetyki molekularnej, biochemii i spektroskopii optycznej i/lub elektronowego rezonansu paramagnetycznego.

Procedura rekrutacyjna:

Kandydaci proszeni są o przesłanie na adres mailowy Kierownika Projektu, prof. dr hab. Artura Osyczki CV z informacją na temat dorobku naukowego, oraz listu motywacyjnego z informacją na temat osób mogących wystawić opinię na temat Kandydata.

Dodatkowo, w Sekretariacie ds. ogólnych Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ (ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków, II piętro, pokój D212) należy złożyć wymienione poniżej dokumenty: 

 • podanie,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu doktorskiego lub magisterskiego,
 • ewentualny wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
 • informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,
 • formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
 • opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał) oraz o działalności naukowej kandydata, a w przypadku kandydata bez stopnia doktora, również informacje o perspektywach uzyskania stopnia doktora,
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb utworzenia/prowadzenia kierunku studiów wyższych, w przypadku wygrania konkursu,
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych. 

Druki wymaganych oświadczeń można pobrać na stronie: www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dla-kandydatow-pracownikow.

 

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 31 sierpnia 2018 r.

Oczekujemy

 • posiadania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii, biofizyki, biologii molekularnej lub dziedzin pokrewnych,
 • dorobku naukowego obejmującego publikacje w renomowanych czasopismach naukowych, w tym minimum jedna publikacja, w której kandydat jest pierwszym bądź korespondencyjnym autorem 
 • doświadczenia w pracy laboratoryjnej
 • silnej motywacji do pracy naukowej
 • znajomości teoretycznej i praktycznej metod z zakresu biochemii/biofizyki białek, lub/i biologii molekularnej, lub/i spektroskopii optycznej, lub/i fluorescencji, lub/i spektroskopii rezonansów magnetycznych 
 • znajomości metod analizy wyników 
 • znajomości języka angielskiego
 • mile widziana (ale niekonieczna) znajomość zagadnień i doświadczenie laboratoryjne w dziedzinie bioenergetyki molekularnej, zwłaszcza białek łańcucha oddechowego i fotosyntetycznego. 

Oferujemy

Wynagrodzenie w wysokości 5 000 PLN/mies (brutto) na okres 1 roku z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata od 1 października 2018 r. Praca w młodym, prężnie działającym zespole.

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
news

<Lipiec 2018>

pnwtśrczptsbnd
25
26
27
28
29
30
1
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Newsletter