Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Konkurs na stanowisko asystenta do Zespołu Kliniczno-Badawczego Chirurgii Transplantacyjnej

For show action imdik
Termin ważności:
2018-03-14 - 2018-04-05
Województwo / region:
Mazowieckie, Warszawa
Firma:
Instytuu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN

 

 

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta

do Zespołu Kliniczno-Badawczego Chirurgii Transplantacyjnej

 

 

 

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent (nr postępowania: SDI-002-KK-2/18)

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki medyczne

DATA OGŁOSZENIA: 14.03.2018 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 05.04.2018 r.

DATA OBJĘCIA STANOWISKA: 07.05.2018 r.

LINK DO STRONY: www.imdik.pan.pl

SŁOWA KLUCZOWE: asystent,  nowotwory, rak trzustki, choroby zapalne jelit

 

 

Do zadań osoby na ww. stanowisku będzie należało m.in.:

 • Wykonywanie badań zgodnie ze standardami biologii molekularnej, biotechnologii oraz immunohistochemii
 • Zabezpieczanie pobranego materiału pod kątem wykonywania dalszych analiz
 • Zastosowanie technik immunohistochemicznych, ELISA, RT-PCR
 • Współudział w tworzeniu i wykonywaniu badań naukowych prowadzonych przez pracowników Zakładu i inne zespoły naukowe Instytutu
 • Wprowadzanie nowych technologii badawczych w celu podnoszenia jakości badań naukowych
 • Przygotowywanie wyników badań oraz ich opracowań naukowych (publikacji, prezentacji na konferencje)
 • Wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy.

 

Oczekujemy:

 • Doświadczenia w pracy laboratoryjnej
 • Praktycznej znajomości technik detekcji białek, izolacji kwasów nukleinowych oraz białek, rozdziału elektroforetycznego w żelach agarozowych oraz poliakrylamidowych, analizy bioinformatycznej danych
 • Motywacji do pracy naukowej, umiejętności realizowania badań naukowych
  i upowszechniania ich wyników
 • Sporządzania wniosków o finansowanie badań oraz raportów z prowadzonych badań
 • Aktywnego reprezentowania Zespołu na konferencjach naukowych oraz przygotowanie prac do publikacji w pismach z listy ISI
 • Znajomości pakietu MS Office oraz programów specjalistycznych z zakresu analizy bioinformatycznej/statystycznej
 • Dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Umiejętności pracy w zespole, komunikatywności, zaangażowania
 • Samodzielności i umiejętności dobrej organizacji pracy własnej, zarządzania czasem
 • Mile widziane publikacje w czasopismach  o zasięgu międzynarodowym.

 

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w prestiżowym Instytucie naukowym w formie umowy o pracę (etat)
 • Możliwość stałego dokształcania - intensywnego rozwoju zawodowego
  i naukowego pod opieką uznanych autorytetów.
 • Przyjazną atmosferę pracy w zgranym zespole wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

 

 

Prosimy o załączenie do aplikacji oświadczenia o następującej treści

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie składanej dla potrzeb rekrutacyjnych w konkursie na stanowisko naukowe, zgodnie  z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922)."

 

Składanie dokumentów:

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK PAN oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: sekretariat@imdik.pan.pl.

Składając dokumenty należy powołać się na numer postępowania: SDI-002-KK-2/18.

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sekretariat, pokój D105 (parter)

ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

 

Termin składania dokumentów: 05.04.2018 r.

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia 05.04.2018 r. wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem.

Nie decyduje data stempla pocztowego. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: II połowa kwietnia 2018 r.

 

 

 

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
news

<Marzec 2018>

pnwtśrczptsbnd
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
PHARM Connect Congress 2018
2018-03-13 do 2018-03-14
15
FILOGENETYKA MOLEKULARNA
2018-03-15 do 2018-03-16
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
THE FUTURE OF HEALTHCARE
2018-03-26 do 2018-03-26
28
29
IT w Służbie Zdrowia GigaCon
2018-03-29 do 2018-03-29
30
31
1
Newsletter