Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Konkurs na pozycję lidera grupy badawczej w Instytucie Nenckiego – Centrum Doskonałości Naukowej Dioscuri

Fit company profile instytutpan  1
Termin ważności:
2017-11-22 - 2018-02-12
Województwo / region:
Mazowieckie, Warszawa

 

Konkurs na pozycję lidera grupy badawczej w Instytucie Nenckiego
– Centrum Doskonałości Naukowej Dioscuri

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN ogłasza otwarty konkurs na pozycję kierownika laboratorium w programie Dioscuri (https://www.ncn.gov.pl/dioscuri/). Program Dioscuri został zainicjowany przez Towarzystwo Maxa Plancka (Max Planck Society – MPG) i jest koordynowany wspólnie z Narodowym Centrum Nauki (NCN). Pozycja lidera oraz laboratorium jest finansowane wspólnie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz Niemieckie Ministerstwo Nauki i Edukacji (German Federal Ministry of Education and Research (BMBF). W programie Dioscuri Instytut Nenckiego oferuje możliwość utworzenia nowego laboratorium na atrakcyjnych warunkach na okres do 10 lat. Instytut Nenckiego został wybrany jako jedna z instytucji mających odpowiedni potencjał do utworzenia nowego laboratorium w programie Dioscuri. Instytut Nenckiego spełnia wymagania programu Dioscuri ze względu na jakość prowadzonych badań, aktywną i żywą społeczność naukową a także dostęp do zaawansowanych technik w dziedzinie bioobrazowania (od molekuł do całych organizmów), genomiki, zwierzęcych modeli behawioralnych i chorób człowieka, szczególnie w dziedzinie nauk neurobiologicznych i cywilizacyjnych chorób człowieka.


Szczegółowy opis oferty znajduje się pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/dioscuri/files/dioscuri-nz4-11.pdf


Termin składania aplikacji do Narodowego Centrum Nauki upływa 12 lutego 2018 r.


Kontakt w sprawach merytorycznych:

Dr Witold Konopka
Z-ca dyrektora Instytutu Nenckiego
e-mail: w.konopka@nencki.gov.pl
tel: +48 22 5892 522


Kontakt w sprawach administracyjnych:
Marta Rucińska
Dział Współpracy Międzynarodowej i Zarządzania Projektami
e-mail: m.rucinska@nencki.gov.pl
phone: +48 22 5892 330

 

 

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
Newsletter