Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

KONKURS ICHB PAN NA STANOWISKO DOKTORANTA

For show action ichopanlogo
Termin ważności:
2018-04-16 - 2018-05-28
Województwo / region:
Wielkopolskie, Poznań
Firma:
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

 

KONKURS ICHB PAN
NA STANOWISKO DOKTORANTA

 

INSTYTUCJA: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

MIASTO: Poznań

RODZAJ STANOWISKA: doktorant

DYSCYPLINA NAUKOWA: biologia / biotechnologia / bioinformatyka/ nauki medyczne

DATA OGŁOSZENIA: 12.04.2018 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28.05.2018 r.

LINK DO STRONY: http://www.ibch.poznan.pl

SŁOWA KLUCZOWE: metabolizm RNA, potranskrypcyjna regulacja ekspresji genów, modyfikacje RNA, urydylacja RNA, retrotranspozony

ZADANIA: prowadzenie eksperymentów biologii molekularnej, komórkowej i biochemii i/lub analizy bioinformatyczne danych z eksperymentów wyskoprzepustowych typu TAIL-Seq, RNA-Seq oraz danych proteomicznych

 

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk jest jedną z czołowych polskich jednostek naukowych. Prowadzone są tu interdyscyplinarne badania obejmujące takie dziedziny, jak chemia bioorganiczna, biochemia, biologia molekularna, biologia systemowa, biologia syntetyczna i bioinformatyka, a w szczególności badania nad syntezą, strukturą i funkcją kwasów nukleinowych i białek oraz ich komponentów, a także nad ich wzajemnym oddziaływaniami w warunkach modelowych i komórkowych.

Łącznie z afiliowanym przy ICHB PAN Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym Instytut zatrudnia obecnie ponad 550 pracowników, w tym ok. 100 pracowników naukowych (wśród nich 20 profesorów zwyczajnych i 27 doktorów habilitowanych). Prowadzone w ICHB PAN środowiskowe studium doktoranckie liczy ponad 100 słuchaczy, wykonujących swoje prace w ICHB PAN i innych instytutach PAN. Instytut ma prawo nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego w zakresie chemii, w dwóch dyscyplinach: chemii i biochemii.

W obrębie ICHB PAN działają 23 zakłady naukowe, a wspomaga je 10 pracowni specjalistycznych, oferujących wysokiej klasy zaplecze aparaturowe. Istotnym elementem w strukturze Instytutu jest także Ośrodek Nauki PAN, Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Zespół Pokoi Gościnnych oraz Biblioteka. Ponadto, wspólnie z Instytutem Informatyki Politechniki Poznańskiej, Instytut utworzył unikatowe w skali kraju Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki.

 

Warunki, jakie powinien spełniać Kandydat

1. Tytuł magistra lub stopień licencjata w biologii, biotechnologii, bioinformatyce lub pokrewnych

2. Zainteresowanie prowadzeniem badań naukowych oraz umiejętność pracy w zespole

3. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego

4. Atutem będzie doświadczenie w praktycznej pracy naukowej

 

Co oferujemy

1. Pracę w czołowym polskim instytucie naukowym w centrum Poznania

2. Możliwość rozwijania własnych pasji badawczych, zdobywania cennych doświadczeń i umiejętności

3. Możliwość uczestnictwa w studium doktoranckim ICHB i uzyskania stopnia naukowego doktora

4. Wynagrodzenie w wysokości 3000-3500 zł miesięcznie (stypendium) przez 36 miesięcy z opcją przedłużenia

 

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

1. Podanie skierowane do Dyrektora ICHB PAN, na którym musi znajdować się oświadczenie o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.), w tym do zamieszczenia mojego imienia i nazwiska w informacji o wynikach przeprowadzonej rekrutacji na stronie internetowej ICHB PAN.

2. Życiorys

3. Dane kontaktowe osób mogących udzielić referencji lub referencje

4. Kopia dyplomu magisterskiego (lub zaświadczenie od promotora o planowanym terminie obrony)

5. Można dołączyć list motywacyjny i informacje o zaliczonych na studiach przedmiotach i ocenach.

 

Zapytania oraz zgłoszenia proszę przesłać drogą e-mailową na adres kierownika projektu sonata00887@gmail.com (dr Zbigniew Warkocki) jako jednolity załącznik w formacie PDF do 28 maja br.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną (w grę wchodzi również Skype).

Warunkiem przyjęcia kandydata na Studium Doktoranckie ICHB PAN jest zdanie egzaminu wstępnego.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 15 czerwca 2018 r.

 

 

 

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
news

<Marzec 2018>

pnwtśrczptsbnd
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
THE FUTURE OF HEALTHCARE
2018-03-26 do 2018-03-26
28
29
IT w Służbie Zdrowia GigaCon
2018-03-29 do 2018-03-29
30
31
1
Newsletter