Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Kierownik Laboratorium/Lab Manager – Dyrektor Produkcji

Thumb poltreg logo biel
Termin ważności:
2017-03-16 - 2017-04-16
Województwo / region:
Pomorskie
Firma:
PolTREG S.A.

Kierownik Laboratorium/Lab Manager – Dyrektor Produkcji

PolTREG S.A. jest spin-offem z Gdańskiego Uniwestytetu Medycznego, powołanym w celu komercjalizacji innowacyjnej, opatentowanej metody leczenia cukrzycy typu 1 wykorzystującej limfocyty T-regulatorowe. W związku z intensywnym rozwojem Spółka poszukuje kandydatów do rozbudowywanego zespołu.

 

Główne obowiązki:

 • Organizacja produkcyjnej działalności Spółki
 • Organizacja i nadzór nad przeprowadzeniem procesu uprzemysłowienia innowacyjnej technologii,
 • Organizacja i nadzór procesów zamówień i dostaw, negocjacje z dostawcami, wybór sprzętu, planowanie zakupów,
 • Pozyskanie certyfikatu laboratorium GMP (udział w przygotowaniu dokumentacji laboratorium banku tkanek i komórek do standardu GMP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2006 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania, Ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533, z późń. zm.),
 • Nadzór nad przygotowaniem dokumentacji laboratorium banku tkanek i komórek do standardu Bank Tkanek i Komórek w rozumieniu Ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie wymagań fachowych i sanitarnych dla banków tkanek i komórek (Dz. U. nr 218 poz. 1598), Rozporządzenia Minsitra Zdrowia z dnia 9 października 2008 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać system zapewnienia jakości w bankoach tkanek i komórek,
 • Pozyskanie zgody GIF na wytwarzanie,
 • Rekrutacja personelu i zarządzanie zespołem,
 • Utrzymywanie w gotowości do pracy laboratorium banku tkanek i komórek,
 • Bieżący nadzór nad dokumentami laboratorium banku tkanek i komórek,
 • Nadzór nad kwalifikacją i walidacją urządzeń i systemów laboratorium banku tkanek i komórek,
 • Bieżąca praca przy kontroli jakości preparatów komórkowych przygotowywanych w laboratorium banku tkanek i komórek,
 • Nadzór nad prawidłowością sterylizacji i mycia sprzętu laboratorium banku tkanek i komórek,
 • Nadzór nad materiałami i odczynnikami oraz ich zgodnością ze specyfikacjami,
 • Nadzór nad gospodarką odpadami medycznymi,
 • Zatwierdzanie i nadzór nad dokumentacją banku tkanek i komórek,
 • Nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesów kontroli i zapewnienia jakości,
 • Nadzór i odpowiedzialność nad aktywnościami produkcyjnymi i kontroli jakości banku tkanek i komórek,
 • Bieżący nadzór nad personelem i zatwierdzanie wykonania obowiązków powierzonych pracownikom,
 • Współpraca z partnerami i dostawcami (UCK w Gdańsku, RCKiK w Gdańsku, GUMed).

Oczekujemy

 • Dyplom lekarza/wykształcenie wyższe medyczne lub biologiczne lub biotechnologiczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2007 r . w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w bankach tkanek i komórek,
 • Dwuletnie doświadczenie zawodowe uzyskane w bankach tkanek i komórek lub podmiotach, których przedmiotem działalności są czynności związane z przetwarzaniem, konserwowaniem, przechowywaniem, dystrybucją, pobieraniem lub testowaniem tkanek i komórek ludzkich,
 • Znajomość procedur kontroli jakości, kwalifikacji i walidacji w banku tkanek i komórek oraz laboratoriach GMP,
 • Doświadczenie w pracy z hodowlami komórkowymi,
 • Doświadczenie w medycznym laboratorium analitycznym,
 • Doświadczenie w pracy w laboratorium immunologii lub/i w fabryce farmaceutycznej,
 • Znajomość Ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie wymagań fachowych i sanitarnych dla banków tkanek i komórek (Dz. U. nr 218, poz. 1598), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2008 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać system zapewnienia jakości w bankach tkanek i komórek, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2006 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania, Ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533, z późń. zm.),
 • Znajomość nowoczesnych technik laboratoryjnych, gotowość do implementowania nowych rozwiązań,
 • Chęć i gotowość do ustawicznego podnoszenia kwalifikacji, w tymm w każdym przypadku wprowadzenia nowych procedur w przetwarzaniu, przechowywaniu, dystrybucji lub testowaniu tkanek i komórek ludzkich,
 • Wiedza z zakresu przeprowadzania badań i ich certyfikacji,
 • Doświadczenie w pracy w projektach współfinansowanych ze środków publicznych,
 • Samodzielność i dyscyplina pracy,
 • Zdolność motywacji zespołu i wspierania przez osobiste zaangażowanie,
 • Umiejętność zarządzania podległym zespołem i delegowania zadań,
 • Biegła znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie, mile widziany dodatkowy j. europejski,
 • Biegła znajomość obsługi komputera i pakietu Office, przede wszystkim programów Word, Excel i PowerPoint,
 • Dyspozycyjność,
 • Prawo jazdy.

Oferujemy

 • Atrakcyjne wynagrodzenie,
 • Możliwość rozwoju zawodowego w prężnie rozwijającej się, innowacyjnej firmie,
 • Udział we współtworzeniu sukcesu i rozwoju komercjalizowanej przez Spółkę technologii.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV + list motywacyjny) na adres e-mail: office@poltreg.tech

 

Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
Newsletter