Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Inżynier z możliwością awansu na asystenta

For show action logo ihar pib
Termin ważności:
2017-09-21 - 2017-10-20
Województwo / region:
Radzików k/ Błonia, woj. mazowieckie
Firma:
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

 

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

zatrudni

Inżyniera z możliwością awansu na asystenta

 

Instytucja: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Genomiki Funkcjonalnej
Miejsce Pracy: Radzików k/ Błonia, woj. mazowieckie
Data ogłoszenia: 20.09.2017 r.
Termin składania ofert:    20.10.2017 r.
Link do strony: www.ihar.edu.pl w zakładce praca, e-mail do zgłoszenia ofert: a.orczyk@ihar.edu.pl
Kontakt: prof. dr hab. Anna Nadolska-Orczyk, , tel. 22 733 46 19

                              

Wymagania stawiane Kandydatowi:

  1. Wykształcenie wyższe: magister biologii lub rolnictwa ze specjalizacją biotechnologia lub biologia molekularna roślin;
  2. Silna motywacja do pracy badawczej; biegłość i precyzja w pracach laboratoryjnych;
  3. Znajomość podstawowych technik biologii molekularnej roślin (izolacja DNA, RNA, techniki elektroforetyczne, techniki PCR, analiza baz danych NCBI, projektowanie starterów)
  4. Znajomość języka angielskiego;
  5. Umiejętność współpracy w zespole.

Zakres obowiązków:

  1. Praca w laboratorium badawczym;
  2. Udział w pracach nad projektem ukierunkowanym na poznanie funkcji ważnych użytkowo genów zbóż

Wymagane dokumenty:

  1. CV i list motywacyjny,
  2. Odpis dyplomu,
  3. Referencje od 1-2 osób w tym opinia promotora pracy magisterskiej.

Warunki zatrudnienia:

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, poprzedzone 3-miesięcznym okresem próbnym. Możliwość rozwoju naukowego; otwarcia przewodu doktorskiego i realizacji doktoratu.

 

Zastrzegamy sobie kontakt z wybranymi osobami. Drugim etapem rekrutacji będzie rozmowa w siedzibie IHAR-PIB, Radzików, 05-870 Błonie.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną wymagane dokumenty, CV oraz list motywacyjny z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 późniejszymi zmianami)” na adres: a.orczyk@ihar.edu.pl w terminie do 20 październik 2017 r.

 

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
news

<Październik 2017>

pnwtśrczptsbnd
25
26
28
Forum Druku Cyfrowego
2017-09-28 do 2017-09-28
30
1
2
3
4
Warsztaty miareczkowe
2017-10-04 do 2017-10-05
7
8
11
14
17
18
21
22
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Newsletter