Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Doktorant w Zakładzie Genomiki

Fit company profile uw logo
Termin ważności:
2018-07-05 - 2018-09-15
Województwo / region:
dolnośląskie

Doktorant w Zakładzie Genomiki

 

INSTYTUCJA: Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski, Zakład Genomiki
MIASTO: Wrocław
STANOWISKO: doktorant
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.09.2018 r.
LINK DO STRONY: http://www.smorfland.uni.wroc.pl/

 

Wymagania:

  • tytuł zawodowy magistra biologii, biochemii, biotechnologii lub pokrewny
  • znajomość podstawowych technik biologii molekularnej
  • znajomość podstawowych metod bioinformatycznych
  • mile widziane doświadczenie w pracy z kopalnym DNA
  • zapał do pracy badawczej, wysokie zdolności interpersonalne oraz umiejętność pracy w zespole

 

Tematyka:

Interesujący projekt dotyczący izolowania i analizy kopalnego DNA z kości i zębów wymarłych ssaków plejstoceńskich. Analizy te pozwolą na określenie migracji i relacji filogenetycznych gatunków z przeszłości w porównaniu z ich współczesnymi potomkami i krewniakami. Projekt będzie przeprowadzany w ramach współpracy z innymi ośrodkami (Zakład Paleozoologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski).

 

Warunki zatrudnienia:

Wynagrodzenie: stypendium Wydziału Biotechnologii U.Wr. + wynagrodzenie dodatkowe z projektu POWER i innych,

Możliwość wyjazdu na staże i kursy,

Data rozpoczęcia pracy: 1 październik 2018 r.

 

Dodatkowe informacje:

Kierownik Zakładu Genomiki: dr hab. prof. Paweł Mackiewicz (pamac@smorfland.uni.wroc.pl)

Adiunkt w Zakładzie Genomiki: dr Przemysław Gagat (przemyslaw.gagat@uwr.edu.pl)

 

Warunkiem przyjęcia na Studium Doktoranckie W.B. U.Wr. jest zdanie egzaminu wstępnego.

 

Wymagane dokumenty:

Życiorys

Dane kontaktowe osób mogących udzielić referencji

Informacje o doświadczeniu w pracy badawczej i zainteresowaniach naukowych

Pytania dot. ogłoszenia oraz dokumenty powinny być wysłane na
adres e-mail: pamac@smorfland.uni.wroc.pl, przemyslaw.gagat@uwr.edu.pl
 

Prosimy o dołączenie informacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.)”

Informujemy, że:

Administratorem zebranych danych osobowych jest ZCB Wydziału Biotechnologii U.Wr., adres: ul. F. Joliot-Curie 14a, 50-383 Wrocław.

Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji.

Odbiorcami danych osobowych kandydatów są członkowie komisji rekrutacyjnej.

Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane dalej kraju trzeciego.

Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą do momentu rozstrzygnięcia konkursu. Po tym okresie zostaną one bezpowrotnie i skutecznie zniszczone, co spowoduje, że nie będzie do nich jakiegokolwiek dostępu lub możliwości ich odtworzenia.

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
news

<Lipiec 2018>

pnwtśrczptsbnd
25
26
27
28
29
30
1
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Newsletter