Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Doktorant w Zakładzie Genomiki

Fit company profile uw logo
Termin ważności:
2018-07-05 - 2018-09-15
Województwo / region:
dolnośląskie

Doktorant w Zakładzie Genomiki

 

INSTYTUCJA: Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski, Zakład Genomiki
MIASTO: Wrocław
STANOWISKO: doktorant
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.09.2018 r.
LINK DO STRONY: http://www.smorfland.uni.wroc.pl/

 

Wymagania:

tytuł zawodowy magistra matematyki lub informatyki,

umiejętność programowania w przynajmniej jednym języku programowania,

zainteresowanie modelowaniem matematycznym ,

mile widziana podstawowa znajomość zagadnień biologicznych,

zapał do pracy badawczej, wysokie zdolności interpersonalne oraz umiejętność pracy w zespole.

 

Tematyka:

Interesujące projekty interdyscyplinarne łączące matematykę, informatykę i biologię. Badanie optymalności i modelowanie ewolucji kodów genetycznych oraz innych układów biologicznych na poziomie genomów i populacji.

 

Warunki zatrudnienia:
Wynagrodzenie: stypendium Wydziału Biotechnologii U.Wr. + wynagrodzenie dodatkowe z projektu

Data rozpoczęcia pracy: 1 październik 2018 r.

 

Dodatkowe informacje:

Kierownik Zakładu Genomiki: dr hab. prof. Paweł Mackiewicz (pamac@smorfland.uni.wroc.pl)

Adiunkt w Zakładzie Genomiki: dr Paweł Błażej (blazej.pawel@gmail.com)
Warunkiem przyjęcia na Studium Doktoranckie W.B. U.Wr. jest zdanie egzaminu wstępnego.

 

Wymagane dokumenty:

Życiorys

Dane kontaktowe osób mogących udzielić referencji

Informacje o doświadczeniu w pracy badawczej i zainteresowaniach naukowych

 

Pytania dot. ogłoszenia oraz dokumenty powinny być wysłane na
adres e-mail: pamac@smorfland.uni.wroc.pl
 

Prosimy o dołączenie informacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.)”

Informujemy, że:

Administratorem zebranych danych osobowych jest ZCB Wydziału Biotechnologii U.Wr., adres: ul. F. Joliot-Curie 14a, 50-383 Wrocław.

Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji.

Odbiorcami danych osobowych kandydatów są członkowie komisji rekrutacyjnej.

Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane dalej kraju trzeciego.

Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą do momentu rozstrzygnięcia konkursu. Po tym okresie zostaną one bezpowrotnie i skutecznie zniszczone, co spowoduje, że nie będzie do nich jakiegokolwiek dostępu lub możliwości ich odtworzenia.

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
news

<Lipiec 2018>

pnwtśrczptsbnd
25
26
27
28
29
30
1
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Newsletter