Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Doktorant w Zakładzie Genomiki

Fit company profile uw logo
Termin ważności:
2018-07-05 - 2018-09-15
Województwo / region:
dolnośląskie

Doktorant w Zakładzie Genomiki

 

INSTYTUCJA: Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski, Zakład Genomiki
MIASTO: Wrocław
STANOWISKO: doktorant
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.09.2018 r.
LINK DO STRONY: http://www.smorfland.uni.wroc.pl/

 

Wymagania:

tytuł zawodowy magistra biologii, biochemii, biotechnologii lub pokrewny

znajomość podstawowych technik biologii molekularnej:

- izolacja kwasów nukleinowych (DNA, RNA),

- projektowanie i przeprowadzanie reakcji PCR oraz Real-time PCR,

- klonowanie do plazmidów,

- analiza wyników sekwencjonowania i składanie sekwencji,

znajomość podstawowych metod bioinformatycznych:

- przeszukiwanie baz danych,

- analizy filogenetyczne,

zapał do pracy badawczej, wysokie zdolności interpersonalne oraz umiejętność pracy w zespole

 

Tematyka:

Interesujący projekt dotyczący badania wielu genomów ptaków. Będzie polegał na izolowaniu DNA z papug oraz innych gatunków ptaków, w tym zagrożonych wymarciem, w celu zbadania struktury genomów mitochondrialnych oraz przeprowadzenia analiz filogenetycznych. Analizy pomogą wyjaśnić wciąż niejasne mechanizmy ewolucji genomów, określić rzetelne relacje filogenetyczne i pozycje taksonomiczne gatunków oraz odtworzyć drogi migracji i zasiedlania nowych obszarów.

 

Warunki zatrudnienia:

Wynagrodzenie: stypendium Wydziału Biotechnologii U.Wr. + wynagrodzenie dodatkowe z projektu POWER i innych,

Możliwość wyjazdu na staże i kursy,

Data rozpoczęcia pracy: 1 październik 2018 r.

 

Dodatkowe informacje:

Kierownik Zakładu Genomiki: dr hab. prof. Paweł Mackiewicz (pamac@smorfland.uni.wroc.pl)

Warunkiem przyjęcia na Studium Doktoranckie W.B. U.Wr. jest zdanie egzaminu wstępnego.

 

Wymagane dokumenty:

Życiorys

Dane kontaktowe osób mogących udzielić referencji

Informacje o doświadczeniu w pracy badawczej i zainteresowaniach naukowych

Pytania dot. ogłoszenia oraz dokumenty powinny być wysłane na
adres e-mail: pamac@smorfland.uni.wroc.pl
 

Prosimy o dołączenie informacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.)”

Informujemy, że:

Administratorem zebranych danych osobowych jest ZCB Wydziału Biotechnologii U.Wr., adres: ul. F. Joliot-Curie 14a, 50-383 Wrocław.

Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji.

Odbiorcami danych osobowych kandydatów są członkowie komisji rekrutacyjnej.

Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane dalej kraju trzeciego.

Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą do momentu rozstrzygnięcia konkursu. Po tym okresie zostaną one bezpowrotnie i skutecznie zniszczone, co spowoduje, że nie będzie do nich jakiegokolwiek dostępu lub możliwości ich odtworzenia.

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
news

<Lipiec 2018>

pnwtśrczptsbnd
25
26
27
28
29
30
1
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Newsletter