Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Doktorant w Zakładzie Genomiki

Fit company profile uw logo
Termin ważności:
2018-07-05 - 2018-09-15
Województwo / region:
dolnośląskie

Doktorant w Zakładzie Genomiki

 

INSTYTUCJA: Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski, Zakład Genomiki
MIASTO: Wrocław
STANOWISKO: doktorant
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.09.2018 r.
LINK DO STRONY: http://www.smorfland.uni.wroc.pl/

 

Wymagania:

  • tytuł zawodowy magistra informatyki, bioinformatyki, biologii, biochemii lub biotechnologii,
  • znajomość podstawowych metod bioinformatycznych i programowania lub rzetelna chęć nauczenia się ich, zapał do pracy badawczej, wysokie zdolności interpersonalne oraz umiejętność pracy w zespole

 

Tematyka:

Interesujący projekt interdyscyplinarny łączące informatykę i biologię. Dotyczy zagadnienia o znaczeniu fundamentalnym dla biologii ewolucyjnej: czy mutacje podlegają optymalizacyjnemu działaniu doboru naturalnego. Poprzez analizy porównawcze genomowych sekwencji, określane będą presje mutacyjne działające na kilkadziesiąt tysięcy genomów bakteryjnych. Otrzymane presje będą porównywane z teoretycznymi presjami, które będą wyszukiwane w symulacjach komputerowych przy pomocy specjalnych algorytmów ewolucyjnych. Wyniki mogą pokazać, że presja mutacyjna może również ewoluować oraz wpływać na tempo ewolucji i zdolności adaptacyjne organizmów do zmiennego środowiska. Dzięki temu projektowi możemy zrozumieć przyczyny zmiennego tempa ewolucji i adaptacyjnej elastyczności organizmów do niestałych warunków środowiskowych.

 

Warunki zatrudnienia:

Wynagrodzenie: stypendium Wydziału Biotechnologii U.Wr. + wynagrodzenie dodatkowe z projektu,

Data rozpoczęcia pracy: 1 październik 2018 r.

 

Dodatkowe informacje:

Kierownik Zakładu Genomiki: dr hab. prof. Paweł Mackiewicz (pamac@smorfland.uni.wroc.pl)

 

Warunkiem przyjęcia na Studium Doktoranckie W.B. U.Wr. jest zdanie egzaminu wstępnego.

 

Wymagane dokumenty:

Życiorys

Dane kontaktowe osób mogących udzielić referencji

Informacje o doświadczeniu w pracy badawczej i zainteresowaniach naukowych

Pytania dot. ogłoszenia oraz dokumenty powinny być wysłane na
adres e-mail: pamac@smorfland.uni.wroc.pl, przemyslaw.gagat@uwr.edu.pl
 

Prosimy o dołączenie informacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.)”

Informujemy, że:

Administratorem zebranych danych osobowych jest ZCB Wydziału Biotechnologii U.Wr., adres: ul. F. Joliot-Curie 14a, 50-383 Wrocław.

Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji.

Odbiorcami danych osobowych kandydatów są członkowie komisji rekrutacyjnej.

Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane dalej kraju trzeciego.

Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą do momentu rozstrzygnięcia konkursu. Po tym okresie zostaną one bezpowrotnie i skutecznie zniszczone, co spowoduje, że nie będzie do nich jakiegokolwiek dostępu lub możliwości ich odtworzenia.

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
news

<Lipiec 2018>

pnwtśrczptsbnd
25
26
27
28
29
30
1
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Newsletter