Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Doktorant

Fit company profile nencki logo eng100years 768x273
Termin ważności:
2018-02-12 - 2018-03-04
Województwo / region:

 

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje
kandydata na stanowisko:

doktorant

 

Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Profil zawodowy badacza (R1-R4): R1

Dziedzina nauki (np. biologiczna, ekonomiczna): biologiczna

Typ i rodzaj konkursu (np. NCN Sonata, NCBiR itp.): NCBiR

 

Tytuł projektu: Badania EEG procesów uwagowych oraz skuteczności treningu neurofeedback z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości

Opiekun: prof. dr hab. Andrzej Wróbel/ dr Jacek Rogala

Pracownia: Pracownia Neurobiologii Widzenia

Opis:

Neurofeedback-EEG jest popularną metodą terapeutyczną, mającą również na celu doskonalenie funkcji poznawczych u osób zdrowych. Dotychczasowe badania nad Neurofeedback-EEG nie potwierdzają ani nie zaprzeczają w jednoznaczny sposób skuteczności metody. Projekt obejmuje 1) poszukiwania cech sygnału EEG odzwierciedlających zaangażowanie funkcji poznawczych (uwaga wzrokowa, pamięć robocza, kontrola wykonawcza), i nadających się do wykorzystania w prowadzeniu treningu Neurofeedback-EEG. 2) ocena skuteczności opartego na nich treningu w tym ocena zmian charakterystyki sygnału EEG oraz wyników w testach psycho-poznawczych. Projekt obejmuje również wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości jako narzędzia wzmacniającego zaangażowanie w trakcie treningu. Do zadań doktorantki(a) należeć będzie organizowanie osób badanych, prowadzenie rejestracji EEG oraz współpraca z zespołem prowadzącym badania fMRI; analiza danych, przygotowanie raportów, prezentacja wyników na konferencjach oraz w postaci publikacji. Przygotowanie rozprawy doktorskiej.

 

 

Cel:

Planowane badania mają cechy badań podstawowych i stosowanych. Po pierwsze – poszerzą wiedzę o wzajemnej relacji między aktywnością różnych pasm EEG i funkcjami poznawczymi oraz pokażą czy zależności te mogą podlegać auto-regulacji przez trening Neurofeedback-EEG. Po drugie, wyniki badań powinny umożliwić wprowadzenie do praktyki treningów neurofeedback skuteczniejszych urządzeń i metod w tym treningu Neurofeedback-EEG z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości i opartego o konkretne korelaty funkcji poznawczych a nie arbitralnie wybrane pasma EEG.

 

Wymagania:

  • dyplom ukończenia studiów wyższych (tytuł magistra, magistra inż. lub lekarza),
  • zainteresowanie neurofizjologią oraz mózgowymi mechanizmami procesów poznawczych,
  • motywacja do pracy badawczej,
  • dobra znajomość języka angielskiego,
  • podstawowa znajomość metod związanych z prowadzeniem badań EEG,
  • znajomość podstawowych metod i narzędzi analitycznych sygnału EEG,
  • podstawowa znajomość środowiska Matlab (EEGlab),
  • gotowość do pracy również w dni wolne,
  • dobra współpraca z członkami zespołu,
  • dobra organizacja samodzielnej pracy.

 

Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń / forma składania ofert:

http://www.nencki.gov.pl/warunki-i-tryb-rekrutacji

 

Termin składania ofert do 04 marca 2018 roku.

 

Więcej informacji wraz z formularzem on-line na stronie www.nencki.gov.pl

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
Newsletter