Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Doktorant

Fit company profile nencki logo eng100years 768x273
Termin ważności:
2018-02-12 - 2018-03-04
Województwo / region:

 

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje
kandydata na stanowisko:

doktorant

 

Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Profil zawodowy badacza (R1-R4): R1

Dziedzina nauki (np. biologiczna, ekonomiczna): biologiczna

Tytuł projektu: Modulowanie funkcji ruchowych i poznawczych oraz procesów neurotroficznych i zapalnych w mysich modelach chorób neurodegeneracyjnych

Opiekun: prof. dr hab. Grażyna Niewiadomska/dr Anna Gąsiorowska

Pracownia: Badań Przedklinicznych Chorób Neurodegeneracyjnych

Opis:

Choroba Parkinsona (chP) należy do zwyrodnieniowych schorzeń ośrodkowego układu nerwowego, którego podstawowym objawem są zaburzenia motoryczne, będące konsekwencją degeneracji neuronów dopaminergicznych drogi nigrostriatalnej. Złożone podłoże choroby sprawia, że jej etiologia jest nadal niewyjaśniona. Dostępne formy leczenia łagodzą jedynie objawy choroby, przy czym skuteczność ich działania maleje wraz z rozwojem choroby. Z tego względu niezwykle ważne jest poszukiwanie nowych form terapii wspomagających leczenie farmakologiczne. Jedną z form terapii wspomagających leczenie farmakologiczne jest aktywność fizyczna, jednak mechanizmy skutecznego jej działania są nieznane. Na podstawie wyników badań przeprowadzonych u ludzi i w zwierzęcych modelach chP stwierdzono, że wzmożona aktywność fizyczna stosowana długotrwale poprawia wzorce zachowań ruchowych, wzmacnia proces angiogenezy, synaptogenezy i neurogenezy oraz hamuje rozwój procesów zapalnych w mózgu. W celu indukcji parkinsonizmu wyhodowano dwie linie transgeniczne myszy: L-66 z nadekspresją najdłuższej izoformy białka tau (HTAU40; 441 reszt aminokwasowych) i L-62 z nadekspresją ludzkiego białka alpha-synukleiny w ośrodkowym układzie nerwowym. Obie linie przejawiają rozwijające się z wiekiem zaburzenia ruchowe typu parkinsonowskiego. Zwierzęta zostaną podzielone na pięć grup: (1) kontrolną – myszy typu dzikiego; (2) kontrolną poddaną treningowi fizycznemu, (3) grupy transgeniczne z objawami parkinsonizmu bez treningu; (4) grupy transgeniczne z wczesnym treningiem przed rozwojem fenotypu parkinsonowskiego oraz (5) grupy transgeniczne z późnym treningiem, zaczynającym się po pojawieniu się objawów parkinsonizmu. Formą treningu fizycznego będzie trening na bieżni. W celu oceny parametrów ruchu przeprowadzone zostaną testy motoryczne: rotarod, test otwartego pola i test trakcji. Po zakończeniu testów motorycznych zaplanowano pośmiertną analizę tkanki nerwowej, która obejmowała będzie barwienia immunohistochemiczne, Western blot i testy immunoenzymatyczne ELISA wobec białka tau, alpha-synukleiny, transferazy acetylocholiny (ChAT), receptorów neurotrofin, hydroksylazy tyrozynowej (TH), transportera monoamin 2 (VMAT2), czynnika troficznego pochodzenia mózgowego (BDNF), czynnika troficznego pochodzenia glejowego (GDNF), zjonizowanej cząsteczki adaptera wiążącego wapń 1 (Iba1), integryny alfa M (Cd11b), markerów astrocytów - kwaśnego białka włókienkowego (GFAP) i białka C3 w okolicy podstawnej mózgu (BF), w części zbitej istoty czarnej oraz w obrębie brzusznej części nakrywki (VTA). W celu oceny funkcji synaptycznych w prążkowiu analizowane będą zmiany ekspresji receptorów muskarynowych, receptorów dopaminy, kwasu glutaminowego i gamma-aminomasłowego.

 

Cel:

Głównym celem planowanych badań jest ocena wpływu wysiłku fizycznego na poziom czynników neurotroficznych, markerów zapalenia mózgu oraz sprawdzenie, czy trening fizyczny ma korzystny wpływ na parametry ruchu u myszy w modelu chP. Uzyskane wyniki mogą dostarczyć istotnych informacji na temat zasadności stosowania nowych form terapii wspomagających leczenie farmakologiczne chorych z chP.

 

Wymagania:

 • tytuł magistra lub jego ekwiwalent w takich dziedzinach, jak biologia, neurobiologia, medycyna lub pokrewne,
 • doświadczenie w badaniach na zwierzęcych modelach zaburzeń u ludzi,
 • pewna znajomość technik biologii molekularnej, bioinformatyki, mikroskopii i histologii będą dodatkowym atutem, jakkolwiek nie są kategorycznym wymaganiem,
 • pracowitość,
 • obowiązkowość,
 • dokładność,
 • sumienność,
 • rzetelne i odpowiedzialne podejście do powierzonych obowiązków,
 • zainteresowanie pracą naukową i zaangażowanie w przedmiot badań,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • koleżeńskość,
 • wysoka kultura osobista.

 

Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń / forma składania ofert:

http://www.nencki.gov.pl/warunki-i-tryb-rekrutacji

 

Termin składania ofert do 04 marca 2018 roku.

 

Więcej informacji wraz z formularzem on-line na stronie www.nencki.gov.pl

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
news

<Styczeń 2018>

pnwtśrczptsbnd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
1
2
3
4
Newsletter