Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Doktorant

Fit company profile nencki logo eng100years 768x273
Termin ważności:
2018-02-12 - 2018-03-04
Województwo / region:

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje
kandydata na stanowisko:

doktorant

 

Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Profil zawodowy badacza (R1-R4): R1

Dziedzina nauki (np. biologiczna, ekonomiczna): biologiczna

Typ i rodzaj konkursu (np. NCN Sonata, NCBiR itp.): NCN OPUS

 

Tytuł projektu: Poza świadomym widzeniem - potencjalne źródło terapii wzroku

Opiekun: dr hab. Kalina Burnat-Kuijpers

Pracownia: Neuroplastyczności

Opis:

Główną przyczyną utraty wzroku w starczym wieku są zaburzenia centralnego widzenia spowodowane zwyrodnieniem plamki żółtej. Nasze ostatnie badania sugerują, że neurony kory wzrokowej w peryferycznej w porównaniu z centralną reprezentacją pola widzenia zachowują długo plastyczność, co jest typową cechą młodych. Widzenie peryferyczne i centralne współpracują ze sobą. Centralne obuoczne uszkodzenie siatkówki nie tylko upośledza widzenie, ale też przekierowuje uwagę wzrokową z uszkodzonego centrum widzenia w kierunku peryferii. Cel: Celem projektu jest sprawdzenie zastosowaniem zaawansowanych metod rezonansu magnetycznego, czy peryferie widzenia mogą kompensować skutki uszkodzeń centralnego widzenia u dorosłych, w zwierzęcym modelu degeneracji plamki żółtej (laserowym uszkodzeniu centralnej siatkówki). Planujemy zbadać wpływ treningu wzrokowego stymulującego widzenie peryferyczne na funkcjonowanie układu wzrokowego. Stawiamy sobie za cel określenie podstaw odzyskiwania widzenia z zastosowaniem, metod spektroskopowych i strukturalnych rezonansu magnetycznego (MRS; tensor dyfuzji DTI i Voxel Based Morphometry). Projekt będzie realizowany w ścisłej współpracy z Profesorem Ulfem Eyselem z Uniwersytetu w Bochum, Profesor Lutgarde Arckens z Uniwersytetu KU Leuven i Doktorem Michałem Fiedorowiczem z Laboratorium Rezonansu Magnetycznego Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN.

 

Cel:

Celem projektu jest sprawdzenie zastosowaniem zaawansowanych metod rezonansu magnetycznego, czy peryferie widzenia mogą kompensować skutki uszkodzeń centralnego widzenia u dorosłych, w zwierzęcym modelu degeneracji plamki żółtej (laserowym uszkodzeniu centralnej siatkówki). Planujemy zbadać wpływ treningu wzrokowego stymulującego widzenie peryferyczne na funkcjonowanie układu wzrokowego. Stawiamy sobie za cel określenie podstaw odzyskiwania widzenia z zastosowaniem, metod spektroskopowych i strukturalnych rezonansu magnetycznego (MRS; tensor dyfuzji DTI i Voxel Based Morphometry). Projekt będzie realizowany w ścisłej współpracy z Profesorem Ulfem Eyselem z Uniwersytetu w Bochum, Profesor Lutgarde Arckens z Uniwersytetu KU Leuven i Doktorem Michałem Fiedorowiczem z Laboratorium Rezonansu Magnetycznego Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN. Zadaniem doktoranta/doktorantki będzie analiza danych obrazowych i spektroskopowych MR, a także udział w planowaniu doświadczeń z wykorzystaniem przedklinicznego tomografu rezonansu magnetycznego oraz udział w akwizycji danych. Od doktoranta/doktorantki będzie wymagane opanowanie obsługi przedklinicznego tomografu rezonansu magnetycznego, w tym optymalizowanie parametrów sekwencji MR (środowisko Paravision), a także opanowanie oprogramowania do analizy danych (np. LCModel, Tarquin, SPM, ewentualnie samodzielnie stworzone skrypty w środowisku MATLAB).

 

Wymagania:

  • ukończone studia magisterskie z Biologii, Neuropsychologii, Matematyki, oraz na kierunkach technicznych związanych z fizyką medyczną lub zastosowaniami elektroniki w naukach biomedycznych lub innych pokrewnych dziedzin lub innych pokrewnych dziedzin (nie później niż cztery lata przed ogłoszeniem),
  • płynna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
  • pełna dostępność w trakcie trwania całego projektu,
  • dodatkowym atutem będzie znajomość środowiska MATLAB i umiejętność programowania w dowolnym języku.

 

Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń / forma składania ofert:

http://www.nencki.gov.pl/warunki-i-tryb-rekrutacji

 

Termin składania ofert do 04 marca 2018 roku.

 

Więcej informacji wraz z formularzem on-line na stronie www.nencki.gov.pl

 

 

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
Newsletter