Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Doktorant

Fit company profile nencki logo eng100years 768x273
Termin ważności:
2018-02-12 - 2018-03-04
Województwo / region:

 

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje
kandydata na stanowisko:

doktorant

 

Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Profil zawodowy badacza (R1-R4): R1

Dziedzina nauki (np. biologiczna, ekonomiczna): biologiczna

Typ i rodzaj konkursu (np. NCN Sonata, NCBiR itp.): NCN OPUS

 

Tytuł projektu: Charakterystyka endosomów w komórkach śródbłonka jako miejsca magazynowania cholesterolu i przedziału uczestniczącego w szlakach przekazywania sygnałów, w których uczestniczą aneksyny i ich białka partnerskie

Opiekun: dr hab. Joanna Bandorowicz-Pikuła, prof. nadzw.

Pracownia: Metabolizmu Komórki

Opis:

Aneksyny tworzą rodzinę białek oddziałujących z błonami biologicznymi, występującą powszechnie w organizmach kręgowców. Wyniki wielu badań prowadzonych w różnych laboratoriach na świecie wskazują, że aneksyny mogą pełnić w komórce różne funkcje, między innymi uczestniczyć w transporcie pęcherzykowym, szczególnie w endocytozie. Udział aneksyn w transporcie endosomalnym związany jest z ich zdolnością do oddziaływania z błoną plazmatyczną, przede wszystkim z cząsteczkami ujemnie naładowanych fosfolipidów i cholesterolem oraz wieloma białkami partnerskimi. Uczestnictwo aneksyn w transporcie endosomalnym ma znaczenie w regulacji różnorodnych procesów przekazywania sygnałów. Receptory cząsteczek sygnałowych na powierzchni błony komórkowej ulegają w trakcie endocytozy internalizacji, co prowadzi do aktywacji kolejnych etapów danego szlaku sygnałowego. Wiąże się to z powstaniem wyspecjalizowanych dla danego przedziału komórkowego platform sygnałowych, które stwarzają optymalne warunki do modulacji siły sygnału. Niedawno opisano udział aneksyn w tworzeniu i stabilizacji bogatych w cholesterol platform sygnałowych. Cholesterol reguluje oddziaływania wielu białek uczestniczących w szlakach przekazywania sygnałów i transporcie pęcherzykowym, takich jak receptory SNAP, białko CD63 i P-selektyna z błoną plazmatyczną. Coraz więcej danych wskazuje, że aneksyny, np. AnxA6, regulują te oddziaływania na drodze zależnej od cholesterolu.

 

Cel:

Zbadanie właściwości przedziału endosomów w wybranych liniach komórkowych, gdzie magazynowany jest cholesterol, m.in. z wykorzystaniem metod frakcjonowania komórek, mikroskopii fluorescencyjnej i innych technik dostępnych w Instytucie, ze szczególnym naciskiem na zmiany rozmieszczenia aneksyn oraz ich białek partnerskich.

 

Wymagania:

  • wykształcenie biologiczne,
  • znajomość technik biochemicznych, biologii molekularnej związanych m.in. z transformacją komórek i wygaszaniem syntezy określonych genów,
  • doświadczenie z hodowlą komórek,
  • właściwa motywacja do zrobienia doktoratu,
  • znajomość języka angielskiego.

 

Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń / forma składania ofert:

http://www.nencki.gov.pl/warunki-i-tryb-rekrutacji

 

Termin składania ofert do 04 marca 2018 roku.

 

Więcej informacji wraz z formularzem on-line na stronie www.nencki.gov.pl

 

 

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
Newsletter