Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Doktorant

Fit company profile nencki logo eng100years 768x273
Termin ważności:
2018-02-12 - 2018-03-04
Województwo / region:

 

 

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje
kandydata na stanowisko:

doktorant

 

Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Profil zawodowy badacza (R1-R4): R1

Dziedzina nauki (np. biologiczna, ekonomiczna): biologiczna

Typ i rodzaj konkursu (np. NCN Sonata, NCBiR itp.): NCN OPUS

 

Tytuł projektu: Rola białka SH3BP2 w organizacji maszynerii postsynaptycznej na synapsach nerwowo-mięśniowych

Opiekun: dr Tomasz J. Prószyński

Pracownia: Synaptogenezy

Opis:

W naszych badaniach przeprowadzimy serię eksperymentów mających wykazać lokalizację oraz funkcję białka SH3BP2 na synapsach nerwowo-mięśniowych myszy, jako modelu synaps człowieka. W naszych eksperymentach wykorzystamy najnowsze narzędzia genetyczne oraz biochemiczne, które pozwolą na dokładne zbadanie funkcji białka SH3BP2 oraz mechanizmu jego działania w organizacji synaps. Proponowane badania przyczynią się do rozwoju wiedzy podstawowej z neurobiologii oraz mają szanse przyczynić się w przyszłości do opracowania nowych strategii terapeutycznych w zwalczaniu chorób układu nerwowo-mięśniowego.

 

Cel:

Celem projektu jest poznanie funkcji białka SH3BP2 w organizacji synaps nerwowo-mięśniowych.

 

Wymagania:

  • dobre umiejętności interpersonalne i komunikacyjne,
  • silna motywacja do pracy w nauce,
  • dobre zorganizowanie i umiejętność samodzielnego myślenia,
  • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
  • doświadczenie w pracy laboratoryjnej,
  • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w poniższych technikach: biologia molekularna i klonowanie, hodowla komórek, biochemia i praca z białkami, praca ze zwierzętami.

 

Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń / forma składania ofert:

http://www.nencki.gov.pl/warunki-i-tryb-rekrutacji

 

Termin składania ofert do 04 marca 2018 roku.

 

Więcej informacji wraz z formularzem on-line na stronie www.nencki.gov.pl

 

 

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
Newsletter