Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Doktorant

Fit company profile nencki logo eng100years 768x273
Termin ważności:
2018-02-12 - 2018-03-04
Województwo / region:

 

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje
kandydata na stanowisko:

doktorant

 

Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Profil zawodowy badacza (R1-R4): R1

Dziedzina nauki (np. biologiczna, ekonomiczna): biologiczna

Typ i rodzaj konkursu (np. NCN Sonata, NCBiR itp.): NCN SONATA BIS

 

Tytuł projektu: Regulacja funkcji sekrecyjnej i rozwoju stanu zapalnego okołosercowej i okołonaczyniowej tkanki tłuszczowej w chorobach serca - rola desaturazy stearoilo-CoA

Opiekun: dr hab. Paweł Dobrzyń, prof. nadzw.

Pracownia: Molekularnej Biochemii Medycznej

 

Opis:

Tkanka tłuszczowa zlokalizowana w okolicach serca pełni istotną rolę w patogenezie dysfunkcji naczyń wieńcowych towarzyszącej kardiomiopatii. Nasze wcześniejsze badania wykazały, że jednym z czynników biorących udział w regulacji metabolizmu mięśnia sercowego jest desaturaza stearoilo-CoA (SCD). SCD jest głównym enzymem w biosyntezie jednonienasyconych kwasów tłuszczowych. Globalny nokaut genu SCD1 prowadzi do zwiększenia wykorzystania glukozy jako substratu energetycznego z jednoczesnym obniżeniem tempa utleniania kwasów tłuszczowych w mięśniu sercowym. Obniżenie ekspresji SCD1 poprawia funkcję skurczową i rozkurczową serca u otyłych myszy ob/ob. Badania te dowiodły, że SCD pełni ważną rolę w metabolicznej przebudowie mięśnia sercowego. Następnie, przeprowadzone analizy wstępne wykazały, że ekspresja SCD jest niezbędna do lipogenezy w sercu. Wykazaliśmy także, że SCD reguluje ekspresję genów zaangażowanych w angiogenezę w sercu oraz wpływa na ilość okołosercowej tkanki tłuszczowej. Wyniki te pozwoliły na postawienie hipotezy, że lipidowe szlaki sygnałowe zależne od SCD pełnią istotną funkcję w regulacji metabolizmu okołosercowej tkanki tłuszczowej a przez to mogą odgrywać rolę w aktywacji i dysfunkcji komórek śródbłonka naczyń wieńcowych towarzyszących otyłości.

 

Cel:

Głównym celem projektu jest ustalenie, w jaki sposób SCD1 i SCD4 wpływają na adipogenezę, funkcję sekrecyjną oraz stan zapalny okołosercowej i okołonaczyniowej tkanki tłuszczowej w stanie fizjologicznym oraz w modelu lipotoksycznej choroby serca.

 

Wymagania:

  • tytuł magistra na kierunku biotechnologia, biologia lub pokrewnym,
  • biegłość w posługiwaniu się technikami biologii komórkowej i molekularnej,
  • silna motywacja do prowadzenia badań naukowych oraz samodzielność i kreatywność w rozwiązywaniu problemów.

 

Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń / forma składania ofert:

http://www.nencki.gov.pl/warunki-i-tryb-rekrutacji

 

Termin składania ofert do 04 marca 2018 roku.

 

Więcej informacji wraz z formularzem on-line na stronie www.nencki.gov.pl

 

 

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
Newsletter