Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Doktorant

Fit company profile nencki logo eng100years 768x273
Termin ważności:
2018-02-12 - 2018-03-04
Województwo / region:

 

 

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje
kandydata na stanowisko:

doktorant

 

Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Profil zawodowy badacza (R1-R4): R1

Dziedzina nauki (np. biologiczna, ekonomiczna): biologiczna

Typ i rodzaj konkursu (np. NCN Sonata, NCBiR itp.): NCN Opus

 

Tytuł projektu: Przywrócenie odpowiedzi przeciwnowotworowej w glejakach poprzez blokowanie działania osteopontyny/Spp1 z użyciem peptydów i dostarczonych za pomocą nanonośników cząsteczek siRNA/shRNA

Opiekun: prof. dr hab. Bożena Kamińska/dr Aleksandra Ellert-Miklaszewska

Pracownia: Neurobiologii Molekularnej

Opis:

Interakcje między mikrośrodowiskiem a nowotworem odgrywają ważną rolę w patogenezie i rozwoju nowotworu. Glejaki złośliwe – najczęstsze pierwotne guzy mózgu, charakteryzują się silną infiltracją guza przez komórki mikrogleju i makrofagi obwodowe (określane łącznie jako GAM – z ang. glioma-associated microglia/macrophages), które pod wpływem czynników wydzielanych przez komórki nowotworowe wytwarzają specyficzne immunosupresyjne środowisko oraz wspierają dalszy rozwój guza. Mechanizmy odpowiedzialne za akumulację i polaryzację komórek mieloidalnych w glejakach są słabo poznane. Wydaje się jednak, że proces ten jest odwracalny i poprzez odpowiednią modulację funkcji komórek GAM można przywrócić odpowiedź przeciw nowotworowi. Nasze najnowsze badania wskazują, że jednym z kluczowych czynników kształtujących proinwazyjny fenotyp GAM jest osteopontyna/SPP1. Źródłem podwyższonej ekspresji SPP1 w glejakach mogą być jednak także towarzyszące nowotworowi komórki zrębu, tj. astrocyty i mikroglej, obecne w mikrośrodowisku, a także w znacznym stopniu nowotworowe komórki macierzyste glejaka.

 

Cel:

Celem projektu jest ocena antynowotworowego i immunomodulacyjnego wpływu eliminacji osteopontyny z mikrośrodowiska guza za pomocą metod genetycznych lub zablokowania jej działania z użyciem interferujących peptydów w zwierzęcych modelach glejaków.

 

Wymagania:

  • tytuł magistra na kierunku biologia lub pokrewnym,
  • zainteresowanie tematyką projektu,
  • umiejętność współpracy w interdyscyplinarnym zespole badawczym,
  • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
  • dyspozycyjność w trakcie trwania całego projektu,
  • dodatkowymi atutami będą: doświadczenie w pracy laboratoryjnej, w tym pracy ze zwierzętami; znajomość technik biologii molekularnej; udokumentowany udział w projektach naukowych.

 

Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń / forma składania ofert:

http://www.nencki.gov.pl/warunki-i-tryb-rekrutacji

 

Termin składania ofert do 04 marca 2018 roku.

 

Więcej informacji wraz z formularzem on-line na stronie www.nencki.gov.pl

 

 

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
Newsletter