Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Doktorant

Fit company profile nencki logo eng100years 768x273
Termin ważności:
2018-02-12 - 2018-03-04
Województwo / region:

 

 

 

 

 

 

 

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje
kandydata na stanowisko:

doktorant

 

Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Profil zawodowy badacza (R1-R4): R1

Dziedzina nauki (np. biologiczna, ekonomiczna): biologiczna

Typ i rodzaj konkursu (np. NCN Sonata, NCBiR itp.): NCN Opus

 

Tytuł projektu: Sieć neuronalna generująca anormalne oscylacje po zablokowaniu receptorów NMDA

Opiekun: dr hab. Mark J. Hunt

 

Pracownia: Pracownia Neuroinformatyki

 

Opis:

Celem projektu jest zrozumienie anormalnych rytmów obserwowanych w elektrycznej czynności mózgu, które występują po podaniu antagonistów receptora NMDA. Anormalnie szybkie oscylacje są rejestrowane w różnych obszarach mózgu gryzoni po dosystemowym podaniu antagonistów receptora NMDA (np. ketaminy lub PCP). Sieć nerwowa, która odpowiada za generację tej aktywności, jest nieznana. Antagonisty receptora NMDA są wykorzystywane do modelowania schizofrenii i w leczeniu depresji. Lepsze poznanie obszarów mózgu i typów komórek uczestniczących w generacji szybkich oscylacji może pomóc w zrozumieniu, jak działają te środki.

 

Cel:

Określenie obszarów mózgu, sieci nerwowych I rodzajów komórek biorących udział w generacji szybkich oscylacji wywołanych przez antagonistów receptora NMDA u gryzoni. W projekcie wykorzystamy metody elektrofizjologiczne (in vivo) i zaawansowane metody analizy sygnałów elektrofizjologicznych.

 

 

Wymagania:

  • tytuł magistra na kierunku powiązanym z projektem (np. biologia, fizyka medyczna),
  • biegła znajomość języka angielskiego,
  • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w badaniach na gryzoniach i podstawowa wiedza na temat analizy sygnałów. Główną częścią projektu będzie wykonywanie doświadczeń in vivo (operacje chirurgiczne, implantacja elektrod, testy behawioralne) i analiza sygnałów.

 

Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń / forma składania ofert:

http://www.nencki.gov.pl/warunki-i-tryb-rekrutacji

 

Termin składania ofert do 04 marca 2018 roku.

 

Więcej informacji wraz z formularzem on-line na stronie www.nencki.gov.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje
kandydata na stanowisko:

doktorant

 

Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Profil zawodowy badacza (R1-R4): R1

Dziedzina nauki (np. biologiczna, ekonomiczna): biologiczna

Typ i rodzaj konkursu (np. NCN Sonata, NCBiR itp.): NCN Opus

 

Tytuł projektu: Sieć neuronalna generująca anormalne oscylacje po zablokowaniu receptorów NMDA

Opiekun: dr hab. Mark J. Hunt

 

Pracownia: Pracownia Neuroinformatyki

 

Opis:

Celem projektu jest zrozumienie anormalnych rytmów obserwowanych w elektrycznej czynności mózgu, które występują po podaniu antagonistów receptora NMDA. Anormalnie szybkie oscylacje są rejestrowane w różnych obszarach mózgu gryzoni po dosystemowym podaniu antagonistów receptora NMDA (np. ketaminy lub PCP). Sieć nerwowa, która odpowiada za generację tej aktywności, jest nieznana. Antagonisty receptora NMDA są wykorzystywane do modelowania schizofrenii i w leczeniu depresji. Lepsze poznanie obszarów mózgu i typów komórek uczestniczących w generacji szybkich oscylacji może pomóc w zrozumieniu, jak działają te środki.

 

Cel:

  1. obszarów mózgu, sieci nerwowych I rodzajów komórek biorących udział w generacji szybkich oscylacji wywołanych przez antagonistów receptora NMDA u gryzoni. W projekcie wykorzystamy metody elektrofizjologiczne (in vivo) i zaawansowane metody analizy sygnałów elektrofizjologicznych.

 

 

Wymagania:

  • tytuł magistra na kierunku powiązanym z projektem (np. biologia, fizyka medyczna),
  • biegła znajomość języka angielskiego,
  • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w badaniach na gryzoniach i podstawowa wiedza na temat analizy sygnałów. Główną częścią projektu będzie wykonywanie doświadczeń in vivo (operacje chirurgiczne, implantacja elektrod, testy behawioralne) i analiza sygnałów.

 

Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń / forma składania ofert:

http://www.nencki.gov.pl/warunki-i-tryb-rekrutacji

 

Termin składania ofert do 04 marca 2018 roku.

 

Więcej informacji wraz z formularzem on-line na stronie www.nencki.gov.pl

 

 

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
Newsletter