Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Badacz na staż podoktorski oraz doktorant

For show action logo imdik
Termin ważności:
2018-05-16 - 2018-06-03
Województwo / region:
Mazowieckie, Warszawa
Firma:
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego

Pracownia Multi-omiki Chorób Człowieka

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M.Mossakowskiego

Polskiej Akademii Nauk

poszukuje badacza na staż podoktorski oraz doktoranta

 

w projekcie „Multi-onko-mapa: Mapowanie funkcji wiodących onkogenów w chorobach nowotworowych człowieka metodami multi-omiki” (dr Dawid Walerych)

Projekt: Głównym celem projektu jest systematyczne stworzenie transkryptomicznej i proteomicznej mapy programów

molekularnych wiodących onkogenów – zmutowanego TP53, K-RAS i C-MYC w najgroźniejszych nowotworach człowieka i wykorzystanie jej do zaprojektowania eksperymentalnych metod terapeutycznych tych chorób z pomocą hodowli organoidowych raków trzustki, jelita grubego i płuca. Główna hipoteza projektu zakłada, że programy wiodących onkogenów człowieka nakładają się w wielu punktach i różnych typach nowotworów, a zmapowanie tych programów na poziomie transkryptów i białek, określenie ich punktów przecięcia/rozbieżności, pozwoli znaleźć nowe cele terapeutyczne oraz nowe konteksty i kombinacje użycia znanych już leków, repozycjonowanych z terapii innych nowotworów czy chorób.

 

Miejsce, czas i zasady zatrudnienia: Praca w projekcie umożliwi wzięcie udziału w tworzeniu nowej, dynamicznej Pracowni Multiomiki Chorób Człowieka w instytucie o profilu bio-medycznym (http://www.imdik.pan.pl/pl/), działającym w stymulującym środowisku kampusu Biocentrum Ochota w Warszawie (http://www.biocentrumochota.pan.pl/konsorcjum).

 

Zatrudnienie dla post-doca w projekcie jest planowane na 45 miesięcy, od września 2018. Studia doktoranckie planowane są na 4 lata od października 2018. Pracownia nie wyklucza możliwości dalszego zatrudnienia i zdobywania dodatkowych funduszy. Projekt ma charakter interdyscyplinarny, odbywa się we współpracy z instytucjami zagranicznymi oraz polskimi, możliwa będzie nauka i rozwijanie umiejętności elastycznego, otwartego podejścia badawczego.

 

Wymagania dla badacza na staż podoktorski (planowane wynagrodzenie 7000 PLN brutto miesięcznie):

· Obroniony do września 2018 doktorat w dziedzinie biologii molekularnej, biochemii czy w pokrewnej dziedzinie nauk przyrodniczych, uzyskany nie wcześniej niż we wrześniu 2011 roku (okres może być przedłużony o urlop macierzyński/ojcowski/rehabilitację, a dla kobiet po 18 miesięcy na każde urodzone bądź przysposobione dziecko)

· Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, w tym praktyka w pisaniu publikacji naukowych i prezentowaniu danych naukowych w języku angielskim

· Znajomość podstawowych technik biologii molekularnej (manipulacja DNA, qPCR, praca z RNA, western blot itp.) oraz podstaw hodowli komórkowych in vitro. Znajomość tkankowych hodowli pierwotnych/3D/organoidowych będzie dodatkowym atutem

· Dodatkowym atutem będzie znajomość spektrometrii mas (identyfikacja białek/metabolitów) lub/i podstaw bioinformatyki

· Możliwość pełnoetatowej pracy w Warszawie przez 4 kolejne lata

 

Wymagania dla doktoranta/ki (podstawa stypendium - 4000 PLN miesięcznie):

· Tytuł magistra biologii, biotechnologii, nauk medycznych czy w pokrewnej dziedzinie nauk przyrodniczych uzyskany do 30 września 2018 (ew. wymagane zaświadczenie o terminie obrony pracy magisterskiej)

· Dobra znajomość języka angielskiego. Praktyka w pisaniu publikacji naukowych i prezentowaniu danych naukowych w języku angielskim będzie dodatkowym atutem

· Praktyka w podstawowych technikach biologii molekularnej (np. manipulacja DNA, PCR, praca z RNA, western blot)

· Praktyka w hodowlach komórkowych in vitro oraz znajomość podstaw bioinformatyki będą dodatkowymi atutami

 

Jak aplikować: Proszę wysłać CV w jęz. angielskim, wraz z listą publikacji i danymi kontaktowymi opiekuna pracy magisterskiej

oraz (jeśli dotyczy) doktoratu i późniejszych pracodawców w nauce, pocztą elektroniczną do dr Dawida Walerycha: dwalerych@imdik.pan.pl. List motywacyjny nie jest potrzebny, można krótko uzasadnić swoją aplikacje w treści e-maila.

Data zakończenia naboru 3 czerwca 2018. Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w języku angielskim (możliwa przez Skype) w dniach 5-15 czerwca 2018. Dla kandydata na doktorat odbędzie się dodatkowo egzamin instytutowy w dniu 21 czerwca 2018 (więcej informacji: http://www.imdik.pan.pl/pl/studia-doktoranckie/rekrutacja).

 

Powiązane publikacje:

Walerych, D. et al. Proteasome machinery is instrumental in a common gain-of-function program of the p53 missense mutants in cancer. NatCell Biol 18, 897-909 (2016).

Walerych, D., Lisek, K. & Del Sal, G. Multi-omics reveals global effects of mutant p53 gain-of-function. Cell Cycle, 1-2 (2016).

Mantovani, F., Walerych, D. & Sal, G.D. Targeting mutant p53 in cancer: a long road to precision therapy. FEBS J 284, 837-850 (2017).

Kress, T.R., Sabo, A. & Amati, B. MYC: connecting selective transcriptional control to global RNA production. Nat Rev Cancer 15, 593-607 (2015).

Cox, A.D., Fesik, S.W., Kimmelman, A.C., Luo, J. & Der, C.J. Drugging the undruggable RAS: Mission possible? Nat Rev Drug Discov 13, 828-51 (2014).

Hart, T. et al. High-Resolution CRISPR Screens Reveal Fitness Genes and Genotype-Specific Cancer Liabilities. Cell 163, 1515-26 (2015).

Smith, A.R. & Kuo, C.J. Organoids lead the cancer attack. Nat Med 23, 1399-1400 (2017)

 

 

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
news

<Maj 2018>

pnwtśrczptsbnd
30
1
2
3
4
5
6
7
9
10
12
13
14
16
18
19
20
22
23
BioForum 2018
2018-05-23 do 2018-05-24
MedTrends
2018-05-23 do 2018-05-24
26
27
28
29
30
31
1
2
3
Newsletter