Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Asystent naukowo-dydaktyczny (3 osoby) w Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej

For show action konsultacje 2
Termin ważności:
2018-04-17 - 2018-05-18
Województwo / region:
Mazowieckie, Warszawa
Firma:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

 

 

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

 

asystenta naukowo-dydaktycznego (3 osoby)

w Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej

z siedzibą w Warszawie przy ul. Marymonckiej 99/103

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać wymogi przewidziane w art. 109 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017r., poz. 2183 z późn.zm.).

 

Wymagania:

 • tytuł magistra biologii, biotechnologii lub dziedziny pokrewnej,
 • doświadczenie w posługiwaniu się metodami biologii molekularnej,
 • zamiłowanie do pracy badawczej i ciekawość poznawcza,
 • zaangażowanie i kreatywność, gotowość do wytężonej pracy laboratoryjnej, dobra organizacja pracy,
 • umiejętność myślenia analitycznego,
 • umiejętność pracy w zespole i pracy samodzielnej,
 • dobra znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym ważnym atutem.

 Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:

 • deklarację przystąpienia do konkursu wraz z krótkim uzasadnieniem,
 • życiorys i kwestionariusz osobowy,
 • kopię dyplomu
 • informację o ewentualnym dorobku naukowym i dydaktycznym wraz z wykazem publikacji,
 • oświadczenie, że uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy – Prawo
  o szkolnictwie wyższym,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2016r., poz. 922).

 

     Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

 

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Dział  Spraw Osobowych i Płac 

     01-813 Warszawa ul. Marymoncka 99/103

     (tel. 022 5693 741)  z dopiskiem  „KONKURS”

 

do dnia 18 maja 2018 r. (decyduje data wpływu do CMKP).

Zgłoszenia nadesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kandydatury będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w składzie określonym w statucie CMKP. Komisja Konkursowa może zaprosić kandydata na spotkanie.

 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – do końca czerwca 2018 r.

 

 

 

 

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
news

<Kwiecień 2018>

pnwtśrczptsbnd
26
THE FUTURE OF HEALTHCARE
2018-03-26 do 2018-03-26
28
29
IT w Służbie Zdrowia GigaCon
2018-03-29 do 2018-03-29
30
31
1
2
3
4
5
6
PROFILOWANIE EKSPRESJI miRNA
2018-04-06 do 2018-04-07
7
8
14
15
18
21
22
24
25
Akademickie Targi Pracy
2018-04-25 do 2018-04-25
28
29
30
1
2
3
4
5
6
Newsletter