Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Asystent naukowo-dydaktyczny (2 osoby)

For show action logo
Termin ważności:
2017-09-13 - 2017-10-06
Województwo / region:
Mazowieckie
Firma:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

 

asystenta naukowo-dydaktycznego (2 osoby)

w Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej
z siedzibą w Warszawie przy ul. Marymonckiej 99/103

 

 Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać wymogi przewidziane w art. 109 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016r., poz.1842 z późn.zm.).

 

Wymagania:

 • tytuł magistra biologii, biotechnologii lub dziedziny pokrewnej,
 • doświadczenie w stosowaniu metod biologii molekularnej, takich jak: RT-PCR, hodowla komórkowa i inne,
 • ciekawość poznawcza
 • chęć wykonywania pracy naukowej,
 • umiejętność pracy w grupie, ale także zdolność do pracy samodzielnej.

Oferujemy:

pracę naukową w ramach projektu badawczego OPUS.

Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:

 • deklarację przystąpienia do konkursu wraz z krótkim uzasadnieniem,
 • życiorys i kwestionariusz osobowy,
 • kopię dyplomu
 • informację o ewentualnym dorobku naukowym,
 • oświadczenie, że uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy – Prawo
  o szkolnictwie wyższym,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – zgodnie  z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2016r., poz. 922).

 Zgłoszenia  należy przesyłać na adres:

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Dział  Spraw Osobowych i Płac 

01-813 Warszawa ul. Marymoncka 99/103
(tel. 022 5693 741)                   

z dopiskiem  „KONKURS

do dnia 6 października 2017 r. (decyduje data wpływu do CMKP).

Zgłoszenia nadesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydatury będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w składzie określonym w statucie CMKP. Komisja Konkursowa może zaprosić kandydata na spotkanie.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – do końca października  2017 r.

 

 

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
news

<Wrzesień 2017>

pnwtśrczptsbnd
28
Real Time PCR
2017-08-28 do 2017-08-29
29
30
2
3
8
9
10
15
17
18
19
MIKROBIOT 2017
2017-09-19 do 2017-09-21
20
23
24
25
26
28
Forum Druku Cyfrowego
2017-09-28 do 2017-09-28
30
1
Newsletter