Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Asystent naukowo-dydaktyczny (2 osoby)

Termin ważności:
2017-04-19 - 2017-05-19
Województwo / region:
Mazowieckie
Firma:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Warszawa, dnia 18.04.2017 r

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta naukowo-dydaktycznego (2 osoby)

w Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej

z siedzibą w Warszawie przy ul. Marymonckiej 99/103

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać wymogi przewidziane w art. 109 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016r., poz.1842 z późn.zm.) oraz posiadać dobrą znajomość metod biologii molekularnej: RT-PCR, hodowla komórkowa.

 

Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:

  • deklarację przystąpienia do konkursu wraz z krótkim uzasadnieniem,
  • życiorys i kwestionariusz osobowy,
  • kopię dyplomu
  • informację o dorobku naukowym i dydaktycznym wraz z wykazem publikacji,
  • oświadczenie, że uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – zgodnie
    z ustawą z dn.29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922).

 

Zgłoszenia  prosimy nadsyłać   do  dnia 19 maja 2017 r.  na adres:

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Dział  Spraw Osobowych i Płac 
01-813 Warszawa ul. Marymoncka 99/103
(tel. 022 5693 741) z dopiskiem  „KONKURS”

 

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w składzie określonym w statucie CMKP. Komisja Konkursowa może zaprosić kandydata na spotkanie.

 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu –  do końca maja  2017 r.

 

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
news

<Kwiecień 2017>

pnwtśrczptsbnd
28
29
Targi EuroLab
2017-03-29 do 2017-03-31
Dobra Praktyka Pipetowania
2017-03-29 do 2017-03-29
2
5
6
VI Konferencja Biologii Molekularnej
2017-04-06 do 2017-04-08
8
Wprowadzenie do analizy danych RNA-Seq
2017-04-08 do 2017-04-09
9
10
12
V DISTRIBUTION & LOGISTICS FOR PHARMA
2017-04-12 do 2017-04-13
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
VI EDUKACYJNY KONGRES KOSMETYCZNY
2017-04-23 do 2017-04-23
24
28
29
30
Newsletter