Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Adiunkt naukowo-dydaktyczny

Termin ważności:
2017-04-19 - 2017-05-19
Województwo / region:
Mazowieckie
Firma:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Warszawa, dnia 18.04.2017 r

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

adiunkta naukowo-dydaktycznego

w Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej

z siedzibą w Warszawie przy ul. Marymonckiej 99/103

 

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać wymogi przewidziane w art. 109 ust. 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016r., poz.1842 z późn.zm. ) oraz posiadać:

  •  stopień naukowy doktora,
  •  znaczne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne ,
  •  doświadczenie w biologii molekularnej,
  •  dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:

1/ deklarację przystąpienia do konkursu wraz z krótkim uzasadnieniem,

2/ życiorys i kwestionariusz osobowy,

3/ kopie: dyplomu, stopnia doktora nauk medycznych,
4/ informację o dorobku naukowym i dydaktycznym wraz z wykazem publikacji,

5/ oświadczenie, że uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu   

    ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym,

6/ oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – zgodnie
    z ustawą z dn. 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. .z 2016r., poz. 922)

 

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 19 maja 2017 r. na adres:

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Dział Spraw Osobowych i Płac

01-813 Warszawa, ul. Marymoncka 99/103

(tel. 022 5693 741)   z dopiskiem „KONKURS”

 

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w składzie określonym w statucie CMKP. Komisja konkursowa może zaprosić kandydata na spotkanie.

 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – do końca maja 2017 r.

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
news

<Kwiecień 2017>

pnwtśrczptsbnd
28
29
Targi EuroLab
2017-03-29 do 2017-03-31
Dobra Praktyka Pipetowania
2017-03-29 do 2017-03-29
2
5
6
VI Konferencja Biologii Molekularnej
2017-04-06 do 2017-04-08
8
Wprowadzenie do analizy danych RNA-Seq
2017-04-08 do 2017-04-09
9
10
12
V DISTRIBUTION & LOGISTICS FOR PHARMA
2017-04-12 do 2017-04-13
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
VI EDUKACYJNY KONGRES KOSMETYCZNY
2017-04-23 do 2017-04-23
24
28
29
30
Newsletter