Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Kosmetologia

Szanse i zagrożenia dla polskiej branży kosmetycznej - 4 lata po wejściu w życie rozporządzenia kosmetycznego
Data rozpoczęcia:
2017-03-21
Data zakończenia:
2017-03-21
Organizator:
Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego
Miejsce
Warszawa

W roku 2017 mija czwarty rok funkcjonowania Rozporządzenia Kosmetycznego, a także 25 lat od powstania Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego. Z tej okazji Stowarzyszenie zaprasza Państwa do udziału w szczególnej konferencji, podczas której prelegenci – aktywni uczestnicy europejskiego rynku kosmetycznego – dokonają podsumowania obowiązywania rozporządzenia oraz przedstawią nadchodzące dla branży wyzwania w czwartym roku jego obowiązywania.

11 lipca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych. Ten akt jest podstawową regulacją w zakresie obrotu kosmetykami, obowiązującą we wszystkich państwach członkowskich. Nałożył on na producentów i dystrybutorów kosmetyków szereg nowych obowiązków.

Gośćmi specjalnymi konferencji jubileuszowej są Elżbieta Bieńkowska – Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP, Komisja Europejska oraz John Chave – Dyrektor Generalny Cosmetics Europe.

- Przedsięwzięcie kierowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych w firmach za zgodność produktów kosmetycznych z obowiązującym prawem – mówi dr Anna Oborska – Dyrektor Generalny Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego - Zapraszamy właścicieli firm, przedstawicieli kadry menedżerskiej, technologów, kierowników i pracowników działów kontroli jakości, działów badań i rozwoju oraz działów wdrożeń.

 

Uczestnicy konferencji dowiedzą się m. in. o:

  • Narzędziach, które Komisja Europejska wykorzystuje działając na rzecz stanowienia przyjaznego otoczenia prawnego dla przedsiębiorców w Europie
  • Sytuacji branży kosmetycznej 4 lata po wejściu w życie rozporządzenia kosmetycznego
  • Wyzwaniach, które dla przemysłu i firm kosmetycznych niesie legislacja europejska oraz polska
  • Substancjach wpływających na gospodarkę hormonalną – stanie wiedzy i możliwych rozwiązaniach prawnych
  • Kurczącym się portfolio konserwantów
  • Przyszłości nanomateriałów w kosmetykach
  • Wybranych zagadnieniach oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych
  • Deklaracjach marketingowych w świetle raportu Komisji Europejskiej 2016
  • Warunkach wprowadzenia do obrotu produktów kosmetycznych na rynku chińskim

 

Konferencja odbędzie się 21 marca 2017, w Hotelu Intercontinental, w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater 49.

 

Konferencję patronatem objęły: europejskie stowarzyszenie branży kosmetycznej Cosmetics Europe, Krajowa Izba Gospodarcza oraz Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Ochrony Zdrowia. Do udziału w konferencji Organizator – Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego - zaprosił wybitnych prelegentów – czołowych ekspertów Cosmetics Europe, przedstawicieli europejskiego środowiska akademickiego oraz polskich władz - Biura ds. Substancji Chemicznych a także Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy.

 

Program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy zawierający warunki uczestnictwa znajdą Państwo na stronie www.kosmetyki-detergenty.pl.

Obecność można zgłaszać u Agnieszki Sobkowiak, tel. (22) 625 57 82, agnieszka.sobkowiak@kosmetyki-detergenty.pl.

 

Uwaga! Dla Członków Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego – atrakcyjne rabaty.  Specjalne warunki Organizator proponuje także osobom, które dokonają wczesnych zgłoszeń.

Podczas konferencji Organizator zapewnia tłumaczenie symultaniczne.

 

Kontakt:

Agnieszka Sobkowiak

Koordynator komunikacji i PR

Tel. 881 361 611

agnieszka.sobkowiak@kosmetyki-detergenty.pl

 

O Stowarzyszeniu

Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego działa od roku 1992. W roku 2017 Stowarzyszenie świętuje jubileusz 25-lecia. Członkowie Stowarzyszenia to uznani producenci i dystrybutorzy, a także sieci handlowe, dostawcy surowców oraz inne firmy współpracujące z branżami kosmetyczną i detergentową. Dzięki przynależności do Stowarzyszenia zyskali realny wpływ na funkcjonowanie branży kosmetycznej  i środków czystości – w Polsce i Unii Europejskiej. 

Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego jest członkiem międzynarodowych organizacji branżowych: Cosmetics Europe,  Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości (the International Association for Soaps, Detergents and  Maintenance Products) A.I.S.E. oraz Europejskiej Federacji Aerozolowej (European Aerosol Federation) FEA.

Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego jest jedyną organizacją w Polsce działającą w oparciu o synergię przemysłu kosmetycznego i środków czystości.

Reprezentuje ponad 300 marek kosmetycznych i detergentowych. W firmach członków Stowarzyszenia pracuje około 100 tys. pracowników. Jego głos dociera tam, gdzie zapadają najważniejsze decyzje legislacyjne i gospodarcze dla przemysłu kosmetycznego oraz detergentowego.

Członkostwo w Stowarzyszeniu gwarantuje dostęp do aktualnej wiedzy eksperckiej, pomoc w sytuacjach kryzysowych, wsparcie w obliczu nieuzasadnionych ograniczeń, a także atrakcyjne warunki udziału w branżowych konferencjach i szkoleniach.

Dyrektorem Generalnym Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego jest dr Anna Oborska.

www.kosmetyki-detergenty.pl

       
Newsletter