Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja, Biotechnologia, Kosmetologia

Zasady i procedury GMP w firmie farmaceutycznej
Data rozpoczęcia:
2017-03-02
Data zakończenia:
2017-03-02
Organizator:
Miejsce
Warszawa

Szkolenie: „Zasady i procedury GMP w firmie farmaceutycznej”.

Miejsce: Warszawa

Adres: ul. Aleje Jerozolimskie 81 lok. 7.10. Budynek Central Tower (dawna nazwa Orco)

Numer szkolenia: A/02.03.2017/WI

Termin: 02.03.2017

Czas trwania: 1 dzień (10:00-16:00)

Cena:  650 zł/osoba (Uwaga! Szkolenie jest dofinansowane dla studentów studiów I i II stopnia do 25 roku życia i z ważną legitymacją studencką. Cena po dofinansowaniu wynosi  550zł/osoba. Prosimy wpisać w miejsce kodu rabatowego "studentGMP".)


Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

  • Materiały dydaktyczne w formie papierowej
  • Przerwy kawowe
  • Świadectwo w języku polskim

 

Termin zapisu: do 23.02.2017

Uwaga! Liczba osób na szkoleniu jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 Cele szkolenia:

  • zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami prawnymi,
  • przedstawienie podstawowych wymogów systemu Dobrej Praktyki Wytwarzania,
  • udzielenie praktycznych wskazówek niezbędnych przy opracowywaniu i wdrażaniu zasad GMP.

 

 Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za wdrożenie i 
stosowanie zasad GMP przede wszystkim z działów kontroli i zapewnienia jakości, kierowników, specjalistów, a także wszystkich zainteresowanych, którzy chcą zdobyć wiedzę na temat wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania. 

 

Program szkolenia

 

1. Definicja i podstawy GMP.

 

2. Obowiązujące akty prawe i normatywne w systemach zarządzania jakością w branży farmaceutycznej:

- nowe obowiązki wytwórcy produktów leczniczych (zanieczyszczenia krzyżowe, ocena i kwalifikacja producentów substancji pomocniczych, kontrola łańcucha dostaw)

- obowiązki wytwórcy, dystrybutora, importera API

 

3. Szkolenia personelu zgodnie z zasadami GMP:

  • potrzeby szkoleniowe
  • cel i znaczenie szkoleń

 

4. Odpowiedzialność QP (Quality Person) :

  • zakres odpowiedzialności,
  • rola w procesie wytwarzania.

 

5. GMP a Kontrola Jakości :

  • odpowiedzialność kierownika Kontroli Jakości,
  • pobieranie prób - zasady
  • prowadzenie badań, redukcja badań
  •  badania stabilności,
  • archiwizacja prób,
  • nadzór nad sprzętem laboratoryjnym .

 

6. Zapewnienie Jakości w wytwórni farmaceutycznej :

  • przegląd roczny produktu,
  • kontrola zmian,
  • zarządzanie odchyleniami.

 

7. Audit wewnętrzny :

  • przygotowania i przeprowadzenie auditu,
  • klasyfikacja niezgodności,
  • raport z auditu,
  • działania korygujące i zapobiegawcze
Newsletter