Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja

Zarządzanie ryzykiem – warsztaty.
Data rozpoczęcia:
2017-05-19
Data zakończenia:
2017-05-19
Miejsce
Warszawa

Zarządzanie ryzykiem – warsztaty. 19 maja 2017 roku, Warszawa

 

Program:

1. Zarządzanie ryzykiem – wymogi, algorytm postępowania

2. Zespół ds. analizy ryzyka, Lider

3. Narzędzia i metody stosowane podczas analizy ryzyka

4. Schemat przepływów - Process Flow (PF) - zastosowanie, etapy tworzenia schematu blokowego

5. Diagram przyczynowo – skutkowy - K. Ishikawy - analiza rozważanego zagadnienia, burza mózgów, przegląd wyników burzy mózgów, zestaw kategorii przyczyn, etapy tworzenia wykresu przyczynowo – skutkowego

6. Metoda ekspercka (delficka)

7. Analiza Pareto – zasada 20/80, Pareto – CAPA i podejście praktyczne

8. FMEA Analiza Przyczyn i Skutków Wad – oszacowanie zagrożenia (wady), prawdopodobieństwo jej wystąpienia, wykrywalność, klasa i filtracja ryzyka, akceptacja ryzyka, redukcja ryzyka, przeglądy i komunikacja, opracowanie mapy ryzyka

9. PHA (Preliminary Hazard Analysis) – Wstępna Analiza Zagrożeń – cel, charakterystyka główne etapy analizy, oszacowanie analizy ryzyka, określenie poziomu ryzyka – bezpieczeństwo, opracowanie mapy ryzyka

10. Diagram drzewa decyzyjnego (Decision tree diagram) - konstrukcja „drzewa decyzyjnego”

11. Hierarchizacja i Klasyfikacja Ryzyka (RRF) – charakterystyka, zasada przeprowadzenia analizy

12. Warsztaty - praca zespołowa– studium przypadku na wybranych przykładach z zastosowaniem narzędzi oraz metod

 

Więcej szkoleń na stronie www.gxppharm.pl

Newsletter