Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja, Biotechnologia, Kosmetologia

Wymogi higieny i standardy pracy w pomieszczeniach clean room zgodnie z nowymi normami PN-EN ISO14644-1:2016-03 i PN-EN ISO 14644-2:2016-03 oraz GMP
Data rozpoczęcia:
2017-10-25
Data zakończenia:
2017-10-25
Organizator:
Miejsce
Warszawa

Miejsce: Warszawa

Adres: ul. Aleje Jerozolimskie 81 lok. 7.10. Budynek Central Tower (dawna nazwa Orco).

Numer szkolenia: J/25.10.2017/WI

Termin: 25.10.2017

Czas trwania: 1 dzień 10:00-16:00

Cena: 720 zł/osoba (UWAGA! Szkolenie jest dofinansowane dla studentów studiów I i II stopnia do 25 roku życia. Cena kursu z ważną legitymacją studencką to 620 zł ! Proszę wpisać w kodzie rabatowym "studentGMP")

 

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

Materiały dydaktyczne w formie papierowej

Przerwy kawowe

Świadectwo w języku polskim


Termin zapisu: do 18.10.2017 

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z wymogami pracy w pomieszczeniach clean room zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Wytwarzania oraz normami PN-EN ISO 14644.

 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które pracują lub zamierzają podjąć pracę w pomieszczeniach typu „clean room” - pracowników sektora farmaceutycznego, biotechnologicznego oraz aptek szpitalnych.

 

Program szkolenia

1. Wiadomości wstępne o pomieszczeniach cleanroom

Definicja oraz historia powstania

Klasyfikacja pomieszczeń według GMP, PN-EN ISO14644 i FD209

Podstawy prawne i wymogi dotyczące funkcjonowania cleanroom: Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania

PN-EN ISO 14644, inne standardy dotyczące cleanroom

 

2. Pomieszczenia i urządzenia cleanroom

Zasady projektowania pomieszczeń

Urządzenia i wyposażenie w cleanroom

Funkcjonowanie pomieszczeń: utrzymanie klas czystości powietrza oraz monitoring środowiska i monitoring BMS/RMS.

 

3. Odzież

Wymogi dotyczące odzieży do poszczególnych klas czystości powietrza

Wybór odzieży

Instrukcje przebierania się i stosowanie odzieży roboczej

 

4. Personel cleanroom

Odpowiedzialność i obowiązki personelu

Higiena osobista

Szkolenia

Zasady pracy w pomieszczeniach czystych

 

5.Praca w pomieszczeniach czystych

Drogi personelu, produktu, materiałów, odpadów.

Transfer materiałów i urządzeń do pomieszczeń produkcyjnych.

Serwis techniczny.

 

6. Monitoring czystości pyłowej powietrza w pomieszczeniach czystych

Wymogi dotyczące prowadzenia monitoringu

Wybór miejsca próbkowania, sprzęt, limity według deklarowanych klas czystości w pomieszczeniu.

 

7. Monitoring mikrobiologiczny w pomieszczeniach czystych

Monitoring mikrobiologiczny środowiska- wymogi.

Sposoby prowadzenia monitoringu.

Ustalanie harmonogramu kontroli i miejsc próbkowania i limitów.

Interpretacja wyników

 

8. Utrzymanie czystości pomieszczeń cleanroom

Plany higieny pomieszczeń i urządzeń

Dobór środków do mycia i dezynfekcji powierzchni

Sposoby mycia i dezynfekcji

Personel sprzątający

Newsletter