Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja, Biotechnologia, Kosmetologia

Walidacja metod chromatograficznych (HPLC, LC/MS, GC, GC/MS)
Data rozpoczęcia:
2017-05-15
Data zakończenia:
2017-05-15
Organizator:
Miejsce
Warszawa

Miejsce: Warszawa

Adres: ul. Aleje Jerozolimskie 81 lok. 7.10. Budynek Central Tower (dawna nazwa Orco)

Numer szkolenia: G/15.05.2017/WI

Termin: 15.05.2017

Czas trwania: 1 dzień 10:00-16:00

Cena: 650 zł/osoba (UWAGA! Szkolenie jest dofinansowane dla studentów studiów I i II stopnia do 25 roku życia. Cena kursu z ważną legitymacją studencką wynosi 550 zł ! Prosimy w miejscu kodu rabatowego wpisać "studentHPLC"

 

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

Materiały dydaktyczne w formie papierowej

Przerwy kawowe

Świadectwo w języku polskim


Termin zapisu: do 08.05.2017

 

Cel szkolenia:

Zapoznanie z chromatograficznymi metodami separacji oraz detekcji związków chemicznych.

Przygotowanie do przeprowadzenia walidacji wraz z opracowaniem dokumentacji walidacyjnej metod oznaczania przy użyciu technik chromatografii.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy laboratoriów bioanalitycznych związanych z przemysłem lub naukowo-badawczych działających lub chcące podjąć pracę w oparciu standardy laboratoriów akredytowanych, GLP, ISO/IEC 17025:2005 oraz GMP.

Personel odpowiedzialny za walidację metod badawczych.

Osoby chcące rozszerzyć swoje kompetencje zawodowe o zagadnienia związane z analityką oraz walidacją metod chromatograficznych.

 

Program szkolenia

Rodzaje badań z zastosowaniem metod chromatograficznych (HPLC, LC-MS, GC, GC-MS).

Opracowanie instrukcji/procedur oznaczania substancji.

Ocena istotności etapów postępowania analitycznego.

Walidacja metod analitycznych – definicja i założenia.

Plan walidacji metody analitycznej.

Parametry walidacyjne (specyficzność, LOD, LOQ, liniowość, zakres, precyzja, dokładność, odzysk, odporność, odtwarzalność).

Wyznaczanie parametrów walidacyjnych i ich ocena.

Metody kontroli jakości badań.

Błędy i niepewność wyników badania – wprowadzenie do zagadnienia szacowania niepewności.

Modyfikacje postępowania analitycznego i parametrów chromatograficznych.

Dokumentacja walidacyjna.

Przykład walidacji metody chromatograficznej.

Newsletter