Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja, Biotechnologia, Kosmetologia

Walidacja metod chromatograficznych (HPLC, LC/MS, GC, GC/MS)
Data rozpoczęcia:
2016-12-31
Data zakończenia:
2017-01-25
Organizator:
Miejsce
Warszawa

Miejsce: Warszawa

Adres: ul. Aleje Jerozolimskie 81 lok. 7.10. Budynek Central Tower (dawna nazwa Orco)

Numer szkolenia: M/25.01.2017/WI

Termin: 25.01.2017

Czas trwania: 1 dzień 10:00-16:00

Cena: 650 zł/osoba

 

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

  • Materiały dydaktyczne w formie papierowej
  • Przerwy kawowe
  • Świadectwo w języku polskim


Termin zapisu: do 18.01.2017

 

Cel szkolenia:

  • Zapoznanie z chromatograficznymi metodami separacji oraz detekcji związków chemicznych.
  • Przygotowanie do przeprowadzenia walidacji wraz z opracowaniem dokumentacji walidacyjnej metod oznaczania przy użyciu technik chromatografii.

Adresaci szkolenia:

  1. Pracownicy laboratoriów bioanalitycznych związanych z przemysłem lub naukowo-badawczych działających lub chcące podjąć pracę w oparciu standardy laboratoriów akredytowanych, GLP, ISO/IEC 17025:2005 oraz GMP.
  2. Personel odpowiedzialny za walidację metod badawczych.
  3. Osoby chcące rozszerzyć swoje kompetencje zawodowe o zagadnienia związane z analityką oraz walidacją metod chromatograficznych.

 

Program szkolenia

  1. Rodzaje badań z zastosowaniem metod chromatograficznych (HPLC, LC-MS, GC, GC-MS).
  2. Opracowanie instrukcji/procedur oznaczania substancji.
  3. Ocena istotności etapów postępowania analitycznego.
  4. Walidacja metod analitycznych – definicja i założenia.
  5. Plan walidacji metody analitycznej.
  6. Parametry walidacyjne (specyficzność, LOD, LOQ, liniowość, zakres, precyzja, dokładność, odzysk, odporność, odtwarzalność).
  7. Wyznaczanie parametrów walidacyjnych i ich ocena.
  8. Metody kontroli jakości badań.
  9. Błędy i niepewność wyników badania – wprowadzenie do zagadnienia szacowania niepewności.
  10. Modyfikacje postępowania analitycznego i parametrów chromatograficznych.
  11. Dokumentacja walidacyjna.
  12. Przykład walidacji metody chromatograficznej
Newsletter