Walidacja metod chromatograficznych (HPLC, LC/MS, GC, GC/MS)

Data rozpoczęcia 2016-12-31 Walidacja metod chromatograficznych (HPLC, LC/MS, GC, GC/MS)
Data zakończenia 2017-01-25
Organizator Bioszkolenia.pl
Miejsce Warszawa
Link do strony http://www.bioszkolen(...)zkolen.html
Email rekrutacji kontakt@bioszkolenia.com
Dodaj do kalendarza Ical_outlook Google_calendar
Treść

Miejsce: Warszawa

Adres: ul. Aleje Jerozolimskie 81 lok. 7.10. Budynek Central Tower (dawna nazwa Orco)

Numer szkolenia: M/25.01.2017/WI

Termin: 25.01.2017

Czas trwania: 1 dzień 10:00-16:00

Cena: 650 zł/osoba

 

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

 • Materiały dydaktyczne w formie papierowej
 • Przerwy kawowe
 • Świadectwo w języku polskim


Termin zapisu: do 18.01.2017

 

Cel szkolenia:

 • Zapoznanie z chromatograficznymi metodami separacji oraz detekcji związków chemicznych.
 • Przygotowanie do przeprowadzenia walidacji wraz z opracowaniem dokumentacji walidacyjnej metod oznaczania przy użyciu technik chromatografii.

Adresaci szkolenia:

 1. Pracownicy laboratoriów bioanalitycznych związanych z przemysłem lub naukowo-badawczych działających lub chcące podjąć pracę w oparciu standardy laboratoriów akredytowanych, GLP, ISO/IEC 17025:2005 oraz GMP.
 2. Personel odpowiedzialny za walidację metod badawczych.
 3. Osoby chcące rozszerzyć swoje kompetencje zawodowe o zagadnienia związane z analityką oraz walidacją metod chromatograficznych.

 

Program szkolenia

 1. Rodzaje badań z zastosowaniem metod chromatograficznych (HPLC, LC-MS, GC, GC-MS).
 2. Opracowanie instrukcji/procedur oznaczania substancji.
 3. Ocena istotności etapów postępowania analitycznego.
 4. Walidacja metod analitycznych – definicja i założenia.
 5. Plan walidacji metody analitycznej.
 6. Parametry walidacyjne (specyficzność, LOD, LOQ, liniowość, zakres, precyzja, dokładność, odzysk, odporność, odtwarzalność).
 7. Wyznaczanie parametrów walidacyjnych i ich ocena.
 8. Metody kontroli jakości badań.
 9. Błędy i niepewność wyników badania – wprowadzenie do zagadnienia szacowania niepewności.
 10. Modyfikacje postępowania analitycznego i parametrów chromatograficznych.
 11. Dokumentacja walidacyjna.
 12. Przykład walidacji metody chromatograficznej
Współpracujemy z: grey_thumb_amara-logo-male grey_thumb_biochic grey_thumb_logo_patpol_kancelaria_patentowa_PL_20140512 grey_thumb_LAB_GAL_logo grey_thumb_55 grey_thumb_avantor-logo-warren-cc grey_thumb_logo_transparent grey_thumb_biotechnologia_logo