Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja, Biotechnologia, Kosmetologia

Real Time PCR
Data rozpoczęcia:
2017-08-28
Data zakończenia:
2017-08-29
Miejsce
Warszawa

Real Time PCR

Real-time PCR, czyli PCR w czasie rzeczywistym, zwany również ilościowym PCR (qPCR), stanowi modyfikację klasycznej reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR). Modyfikacja ta, przy zastosowaniu odpowiednich barwników i sond oraz odpowiedniej aparatury, umożliwia monitorowanie przyrostu produktu w każdym kolejnym cyklu trwania reakcji. Technika znalazła szerokie zastosowanie m.in. w diagnostyce medycznej, kryminalistyce, przemyśle spożywczym oraz w badaniach naukowych.

Nasz kurs obejmuje ilościowy PCR całościowo nie rozbijając go na poszczególne pojedyncze zagadnienia (np. analiza ekspresji, genotypowanie, HRM itd.). Uczestnicy rozpoczną od zapoznania się z programami do projektowania starterów i sond a następnie zapoznają się z przebiegiem reakcji ilościowego PCR, kluczowymi parametrami wpływającymi na wynik reakcji, sposobami optymalizacji reakcji oraz analizą wyników.

Zarówno podczas kursu jak również po kursie uczestnicy mogą konsultować z nimi swoje problemy z zakresu prowadzenia doświadczeń i analizy wyników qPCR.

Mamy nadzieję, że tegoroczny kurs będzie okazją do pogłębienia teoretycznej i praktycznej wiedzy z dziedziny qPCR oraz stworzy możliwość kontaktu osób z różnych środowisk naukowych.

 

PROGRAM KURSU

I dzień

09:00 – 09:15  Otwarcie kursu

09:15 – 10:15  Real Time PCR – wykład 1

10:15 – 10:45  Wydzielenie całkowitego RNA – ćw. I

10:45 – 11:15  Pomiar ilości i ocena jakości RNA – ćw. II

11:15 – 12:10  Synteza cDNA – ćw. III

12:10 – 13:10  Projektowanie starterów i sond do Real Time PCR –                                  wykład 2

13:10 – 13:25  Przygotowanie wzorca – ćw. IV

                        Cz. 1. Nastawienie reakcji PCR

13:25 – 13:45  Przerwa

13:45 – 14:50  Real Time PCR – analiza wyników – wykład 3

14:50 – 15:20  Przygotowanie wzorca – ćw. IV

                        Cz. 2. Oczyszczenie produktów reakcji PCR

15:20 – 15:35  Przygotowanie wzorca – ćw. IV

                        Cz. 3. Pomiar ilości produktów reakcji PCR

15:35 – 16:00  Analiza ekspresji genów (metoda bezwzględna) – ćw. V

 

II dzień

09:00 – 09:15  Określenie względnego tempa ekspresji genów (metoda                                 podwójnej delty, metoda Pfaffa) – ćw. VI

09:15 – 10:15  Optymalizacja reakcji Real Time PCR - wykład 4

10:15 – 11:15  Krzywe topnienia i High Resolution Melting PCR – wyk. 5

11:15 – 11:30  Genotypowanie metodą HRM-PCR – ćw. VII

11:30 – 11:45  Przerwa

11:45 – 12:00  Interpretacja wyników ćwiczeń V i VI

12:00 – 13:00  Aparatura i odczynniki do qPCR

13:00 – 13:15  Interpretacja wyników ćwiczeń VII

13:15               Zakończenie kursu

 

Prowadzący: Dr hab. Tadeusz Malewski

Termin: 28-29 sierpnia 2017

Miejsce: Muzeum i Instytut Zoologii, PAN, ul. Wilcza 64, Warszawa

 

Karty Zgłoszenia oraz opłaty należy przesyłać do dnia 24 sierpnia 2017

Ponieważ ilość miejsc jest ograniczona organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy w przypadku wyczerpania wolnych miejsc.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Dr Arleta Malewska: mbs@mbs.biz.pl, Tel (22) 668 24 83; 607 929 471

Opłata za udział w kursie wynosi 1300 zł netto + 23% VAT

Zamawiający zwolniony z podatku VAT proszony jest o dostarczenie drogą elektroniczną (e-mail: mbs@mbs.biz.pl) stosownego oświadczenia.

Opłata obejmuje:

  • udział w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe
  • przerwy kawowe
  • konsultacje z prowadzącym

Opłatę należy wpłacić na konto:

MBS Szkolenia, Konferencje, Usługi Sp. z o.o.

03-766 Warszawa, ul. Grajewska 6/8 m. 26

Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Warszawie

80 1240 6074 1111 0010 4915 6042

NIP 113 286 12 19; REGON 146448470; KRS 0000444499

Przy wpłacie prosimy o podanie nazwiska osoby, której udział w kursie jest opłacany.

Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia

Newsletter