Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja, Biotechnologia, Kosmetologia

Przygotowywanie bibliotek do RNA-seq
Data rozpoczęcia:
2017-06-23
Data zakończenia:
2017-06-24
Miejsce
Warszawa

Przygotowywanie bibliotek do RNA-seq

 

Jednym z podstawowych zadań biologii molekularnej i genomiki jest analiza transkrypcji genów. Informacje o globalnym profilu ekspresji genów mogą stanowić dobrą podstawę do wnioskowania o stanie organizmu i ma duże zastosowanie w badaniach naukowych, medycznych i farmakologicznych. Obecnie są szeroko stosowane dwie wysokoprzepustowe techniki do profilowania transkryptomicznego – sekwencjonowanie RNA (RNA-Seq) i mikromacierze ekspresyjne. Zastosowanie mikromacierzy ograniczone jest jednak ich dostępnością (przeważnie są opracowane dla organizmów modelowych) oraz zawartością sond. Technika RNA-seq nie wymaga syntezy mikromacierzy i może być stosowana do badania każdego organizmu.  Techniką RNA-Seq można zarówno badać znane, jak i odkrywać nowe transkrypty. W porównaniu z techniką mikromacierzy, metoda RNA-seq charakteryzuje się znacznie  większą czułością i dokładnością.

Podczas kursu omówione zostaną również dopiero co pojawiające się i jeszcze praktycznie nieznane w Polsce metody analizy transkrypcji genów (NanoString, spektrometria mas DNA, bezpośredni pomiar częstotliwości inicjacji transkrypcji). Niniejszy kurs umożliwi Państwu praktyczne i teoretyczne zapoznanie się z przygotowaniem bibliotek do RNA-seq.

 

PROGRAM KURSU

1 dzień

09:00 – 09:15

Otwarcie kursu

09:15 – 10:15

Projektowanie doświadczeń RNAseq  – wykład I

10:15 – 11:15

Wydzielenie i ocena jakości RNA – wykład II

11:15 – 11:30

Przerwa 

11:30 – 12:00

Wydzielenie całkowitego RNA –  ćw. 1

12:00 – 12:30

Sprawdzenie jakości wydzielonego RNA – ćw. 2

12:30 – 13:00

Oczyszczenie RNA od śladów DNA – ćw. 3

13:00 – 13:30

Wydzielenie i fragmentacja poliA RNA – ćw. 4

13:30 – 13:45

Przygotowanie biblioteki RNAseq – ćw. 5

Cz. I. Synteza pierwszej nici cDNA

13:45 – 14:15

Przerwa

14:15 – 14:30

Przygotowanie biblioteki RNAseq – ćw. 5

Cz. II. Synteza drugiej nici cDNA

14:30 – 14:45

Interpretacja wyników ćwiczeń 1 – 3

14:45 – 15:45

Przygotowywanie bibliotek do RNAseq – wykład III

15:45 – 16:15

Przygotowanie biblioteki RNAseq – ćw. 5

Cz. III. Oczyszczanie dwuniciowego cDNA

2 dzień

09:00 – 09:15

Przygotowanie biblioteki RNAseq – ćw. 5

Cz. IV. Naprawa końców dwuniciowego cDNA

09:15 – 10:15

Sekwencjonowanie i sekwenatory NGS  – wykład IV

10:15 – 10:30

Przygotowanie biblioteki RNAseq – ćw. 5

Cz. V. Ligacja adapterów

10:30 – 10:45

Przerwa

10:45 – 12:00

Przygotowanie biblioteki RNAseq – ćw. 5

Cz. VI. Oczyszczanie produktów ligacji

12:00 – 12:15

Przygotowanie biblioteki RNAseq – ćw. 5

Cz. VII. Amplifikacja biblioteki

12:15 – 12:30

Interpretacja wyników ćw. 4

12:30 – 13:30

Przygotowanie biblioteki RNAseq – ćw. 5

Cz. VIII. Oczyszczenie biblioteki i pomiar stężenia przygotowanej biblioteki

13:30 – 13:45

Ocena biblioteki za pomocą 2100 Bioanalyzer (Agilent Technologies)

13:45 – 14:45

Analiza wyników RNAseq – wykład V

14:45 – 15:00

Interpretacja wyników ćw. 5

15:00

Zakończenie

 

Prowadzący: Dr hab. Tadeusz Malewski

Termin:  23 – 24 czerwca 2017 roku

Miejsce: Muzeum i Instytut Zoologii PAN, ul. Wilcza 64 Warszawa

 

Karty Zgłoszenia oraz opłaty należy przesyłać do dnia 16 czerwca 2017 r.

 

Ponieważ ilość miejsc jest ograniczona organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy w przypadku wyczerpania wolnych miejsc.

                                                                      

Dodatkowych informacji udziela:

Dr Arleta Malewska: mbs@mbs.biz.pl, Tel (22) 668 24 83;  607  929 471

 

 

Opłata za udział w kursie wynosi 1200 zł netto + 23% VAT.

Zamawiający zwolniony z podatku VAT proszony jest o dostarczenie drogą elektroniczną (e-mail: mbs@mbs.biz.pl)  stosownego oświadczenia

 

Opłata obejmuje:

  • udział w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe
  • przerwy kawowe
  • konsultacje z prowadzącymi

 

Opłatę należy wpłacić na konto:

MBS Szkolenia, Konferencje, Usługi Sp. z o.o.

03-766 Warszawa, ul. Grajewska 6/8 m. 26

 

Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Warszawie

80 1240 6074 1111 0010 4915 6042 

NIP 113 286 12 19;  REGON 146448470; KRS 0000444499

 

Przy wpłacie prosimy o podanie nazwiska osoby, której udział w kursie jest opłacany.

Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia

Newsletter