Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja

Przygotowanie wytwórni do Inspekcji GMP
Data rozpoczęcia:
2017-05-22
Data zakończenia:
2017-05-22
Miejsce
Warszawa

Przygotowanie wytwórni do Inspekcji GMP. 22 maja 2017 roku, Warszawa

 

Program:

1. Przygotowanie do Inspekcji GMP – obszary wymagające przeglądu

- powołanie zespołu, opracowanie prezentacji

- opracowanie planu działania przed Inspekcją

- analiza, ocena systemu jakości, co sprawdzić i przygotować

- system dokumentacji, procedury systemowe

- Przegląd Jakości Produktu (PQR)

- magazyny

- produkcja

- kontrola jakości

- utrzymanie ruchu

- walidacja, kwalifikacja

- systemy skomputeryzowane

- wizyty robocze w obszarach GMP

2. Organizacja Inspekcji GMP

- role i odpowiedzialności

- organizacja war room

- lista wymaganych dokumentów

- komunikacja z Inspektorem

- spotkanie otwierające

- przebieg Inspekcji

- spotkanie zamykające

3. „Miękkie” aspekty Inspekcji GMP

- zachowania pożądane i niepożądane podczas Inspekcji

- techniki prowadzenia Inspekcji

4. Działania poinspekcyjne

- opracowanie harmonogramu działań po Inspekcji

Forma szkolenia: wykład, przykłady praktycznej implementacji, uwagi praktyczne

 

Więcej szkoleń na stronie www.gxppharm.pl

 

Newsletter