Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja, Biotechnologia, Kosmetologia

Profilowanie ekspresji miRNA
Data rozpoczęcia:
2017-05-19
Data zakończenia:
2017-05-20
Miejsce
Warszawa

 Profilowanie ekspresji miRNA

 

MikroRNA (miRNA) są małymi (19–25 nt), niekodującymi cząsteczkami RNA, przeważnie regulującymi ekspresję genów na poziomie postranskrypcyjnym. Są one produktami genów jądrowych i występują wewnątrzkomórkowo, gdzie wyciszają translację bądź przyczyniają się do degradacji poszczególnych mRNA. U człowieka opisano ponad 1400 miRNA i szacuje się, że mogą one regulować ekspresję 30–60% genów. Profilowanie ekspresji miRNA pozwala różnicować tkanki zdrowe i zmienione nowotworowo, ułatwia prognozowanie przebiegu chorób i ocenę skuteczności leczenia.

Równie ważną rolę pełnią miRNA u roślin. Kontrolują one np.: czas kwitnienia, regulują odpowiedź na stres, proliferację komórek itd. Profilować ekspresję miRNA można różnymi metodami - Real Time PCR, mikromacierze, RNAseq. Podczas kursu uczestnicy zapoznają się z możliwościami i ograniczeniami różnych metod analizy miRNA oraz praktycznie przeanalizują ekspresję miRNA metodą Real Time PCR. Ponadto, zapoznają się z pomiarem aktywności jednego z kluczowych białek biorącego udział w biogenezie miRNA - DICER.

 

I dzień

 

09:00 – 09:15

Otwarcie kursu

 

09:15 – 10:15

Niekodujące RNA – wykład 1

 

10:15 – 10:45

Wydzielenie miRNA – ćw. I

 

10:45 – 11:00

Przerwa

 

11:00 – 12:00

Synteza cDNA – ćw. II

 

12:00 – 13:00

Ilościowy PCR (qPCR) – wykład 2

 

13:00 – 13:30

Real time PCR – ćw. III

 

13:30 – 13:45

Przerwa

 

13:45 – 14:45

qPCR – analiza wyników – wykład 3

 

14:45 – 15:15

Real time PCR – interpretacja otrzymanych wyników

 

II dzień

09:00 – 10:00

Otrzymanie ekstraktów białkowych i pomiar ilości białka – ćw. IV

10:00 – 11:00

Profilowanie ekspresji miRNA – wykład 4

11:00 – 11:15

Przerwa

11:15 – 11:45

Określenie aktywności DICER w badanym materiale – ćw. V

11:45 – 12:45

Regulacja ekspresji i biogenezy miRNA - wykład 5

12:45 – 13:00

Określenie aktywności DICER – analiza wyników

13:00 – 13:15

Określenie aktywności DICER – interpretacja otrzymanych wyników

13:15

Zakończenie kursu

       

 

Prowadzący: Dr hab. Tadeusz Malewski

Termin:  19 – 20 maja 2017 roku

Miejsce: Muzeum i Instytut Zoologii, ul. Wilcza 64, Warszawa

 

Karty Zgłoszenia oraz opłaty należy przesyłać do dnia 13 maja 2017 r.

 

Ponieważ ilość miejsc jest ograniczona organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy w przypadku wyczerpania wolnych miejsc.

                                                                      

Dodatkowych informacji udziela:

Dr Arleta Malewska: mbs@mbs.biz.pl, Tel (22) 668 24 83;  607  929 471

 

Opłata za udział w kursie wynosi 1200 zł netto + 23% VAT.

Zamawiający zwolniony z podatku VAT proszony jest o dostarczenie drogą elektroniczną (e-mail: mbs@mbs.biz.pl)  stosownego oświadczenia

 

Opłata obejmuje:

  • udział w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe
  • przerwy kawowe
  • konsultacje z prowadzącymi

Opłatę należy wpłacić na konto:

MBS Szkolenia, Konferencje, Usługi Sp. z o.o.

03-766 Warszawa, ul. Grajewska 6/8 m. 26

 

Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Warszawie

80 1240 6074 1111 0010 4915 6042 

NIP 113 286 12 19;  REGON 146448470; KRS 0000444499

 

Przy wpłacie prosimy o podanie nazwiska osoby, której udział w kursie jest opłacany.

Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia

Newsletter