Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja, Biotechnologia, Kosmetologia

Profilowanie ekspresji genów metodą qPCR
Data rozpoczęcia:
2017-03-10
Data zakończenia:
2017-03-11
Miejsce
Warszawa

Profilowanie ekspresji genów metodą qPCR

 

Real-time PCR, czyli PCR w czasie rzeczywistym, zwany również ilościowym PCR (qPCR), stanowi modyfikację klasycznej reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR). Modyfikacja ta, przy zastosowaniu odpowiednich barwników i sond oraz odpowiedniej aparatury, umożliwia monitorowanie przyrostu produktu w każdym kolejnym cyklu trwania reakcji. Technika znalazła szerokie zastosowanie m.in. w badaniach naukowych, diagnostyce medycznej, kryminalistyce, przemyśle spożywczym itd.. Rozwój aparatury umożliwiającej jednoczesną analizę 384, 1536, 5184 próbek pozwala stwierdzić, że metoda ta należy do wysokoprzepustowych i może być z powodzeniem stosowana do profilowania ekspresji genów.

Uczestnicy kursu zapoznają się z przebiegiem qPCR, kluczowymi parametrami wpływającymi na wynik reakcji, sposobami optymalizacji reakcji, doborem właściwych genów referencyjnych oraz analizą wyników nie tylko metodami standardowymi (podwójnej delty, Pfaffla) ale również zgodnej z wymaganiami MIQE (Minimum Information for Publication of Quantitative Real-Time PCR Experiment) normalizacją ekspresji genów do średniej geometrycznej z kilku genów referencyjnych. Wszystkie ćwiczenia uczestnicy wykonują w parach.

Zarówno podczas kursu jak również po kursie uczestnicy mogą konsultować swoje problemy z zakresu prowadzenia doświadczeń i analizy wyników qPCR. Mamy nadzieję, że tegoroczny kurs będzie okazją do pogłębienia teoretycznej i praktycznej wiedzy z dziedziny qPCR oraz stworzy możliwość kontaktu osób z różnych środowisk naukowych.

 

PROGRAM KURSU

 

1 dzień

09:00 – 09:10

Otwarcie kursu

09:10 – 09:20

Wprowadzenie do kursu

09:20 – 10:20

Metody do profilowania ekspresji genów – wykład I

10:20 – 10:50

Wydzielenie całkowitego RNA –  ćw. 1

10:50 – 11:20

Sprawdzenie jakości wydzielonego RNA – ćw. 2

11:20 – 11:50

Oczyszczenie RNA od śladów DNA – ćw. 3

11:50 – 12:10

Synteza cDNA – ćw. 4

12:10 – 12:30

Przerwa

12:30 – 13:30

Ilościowy PCR (qPCR) – wykład 2

13:30 – 13:45

Przygotowanie wzorca – ćw. III

Cz. 1. Nastawienie reakcji PCR

13:45 – 14:45

qPCR – warunki reakcji i wzorce: optymalizacja – wykład 3

14:45 – 15:15

Przerwa

15:15 – 15:45

Przygotowanie wzorca – ćw. III

Cz. 2. Oczyszczenie produktów reakcji PCR

15:45 – 16:00

Przygotowanie wzorca – ćw. III

Cz. 3. Pomiar ilości produktów reakcji PCR

2 dzień

09:00 – 09:20

Analiza ekspresji genów (metoda bezwzględna) – ćw. IV

09:20 – 09:40

Porównanie ekspresji genów referencyjnych – ćw. V

09:40 – 10:40

qPCR – analiza wyników – wykład 4

10:40 – 11:00

Przerwa

11:00 – 12:00

Krzywe topnienia i High Resolution Melting PCR – wykład 5

12:00 – 12:15

Omówienie wyników doświadczenia 4

12:15 – 12:30

Określenie względnego tempa ekspresji genów (metoda podwójnej delty,

metoda Pfaffa) – ćw. VI

12:30 – 13:30

Aparatura i odczynniki do qPCR – wykład 5

13:30 – 14:30

Od planowania doświadczenia do publikacji zgodnie z wymogami MIQE - Minimum Information for Publication of Quantitative Real Time PCR Experiment) – wykład 6

14:30 – 15:00

Omówienie wyników doświadczeń

 

Prowadzący: Dr hab. Tadeusz Malewski,

Termin: 10 – 11 marca 2017 roku

Miejsce: Muzeum i Instytut Zoologii PAN, ul. Wilcza 64 Warszawa

 

Karty Zgłoszenia oraz opłaty należy przesyłać do dnia 3 marca 2017 r.

 

Ponieważ ilość miejsc jest ograniczona organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy w przypadku wyczerpania wolnych miejsc.

                                                                      

Dodatkowych informacji udziela:

Dr Arleta Malewska: mbs@mbs.biz.pl, Tel (22) 668 24 83;  607  929 471

 

Opłata za udział w kursie wynosi 1200 zł netto + 23% VAT.

 

Zamawiający zwolniony z podatku VAT proszony jest o dostarczenie drogą elektroniczną (e-mail: mbs@mbs.biz.pl)  stosownego oświadczenia

 

Opłata obejmuje:

  • udział w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe
  • przerwy kawowe
  • konsultacje z prowadzącymi

 

Opłatę należy wpłacić na konto:

MBS Szkolenia, Konferencje, Usługi Sp. z o.o.

03-766 Warszawa, ul. Grajewska 6/8 m. 26

 

Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Warszawie

80 1240 6074 1111 0010 4915 6042 

NIP 113 286 12 19;  REGON 146448470; KRS 0000444499

 

Przy wpłacie prosimy o podanie nazwiska osoby, której udział w kursie jest opłacany.

Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia

Newsletter