Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja, Biotechnologia, Kosmetologia

Profesjonalne zarządzanie działaniami korygująco-zapobiegawczymi (CAPA) jako element doskonalenia farmaceutycznego systemu jakości
Data rozpoczęcia:
2017-10-09
Data zakończenia:
2017-12-31
Organizator:
Miejsce
Warszawa

Miejsce: Warszawa

Adres: ul. Aleje Jerozolimskie 81 lok. 7.10. Budynek Central Tower (dawna nazwa Orco)

Numer szkolenia: K/09.10.2017/WI

Termin: 09.10.2017

Czas trwania: 1 dzień 10:00-16:00

Cena: 720 zł/ brutto osoba  (zwolnienie z VAT na podstawie art. 113.1 ustawy o VAT)

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

   Materiały dydaktyczne w formie papierowej

   Przerwy kawowe

   Świadectwo w języku polskim

 

Termin zapisu: do 02.10.2017

 

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników z zasadami zarządzania  działaniami korygująco-zapobiegawczymi  (CAPA ) oraz praktyczne wskazówki związane z wdrożeniem systemu nadzorowania i oceny CAPA.

 

Adresaci szkolenia:

Kadra Kierownicza firm farmaceutycznych

Osoby Wykwalifikowane

Kadra Kierownicza i Specjaliści Działów Jakości, Produkcji, Technicznych

Audytorów

Wszystkich zainteresowanych tematem

 

Program szkolenia


CZĘŚĆ TEORETYCZNA

1. Działania korygujące i zapobiegawcze  - CAPA  (Corrective and Preventive Action) - jako element   doskonalenia procesów jakościowych

2. System zarządzania CAPA:

cel wdrożenia sprawnie funkcjonującego systemu nadzorowania CAPA

procedura – cel i zawartość

zapisy – udokumentowanie CAPA

3. Systemy jakości związane z CAPA na przykładzie:

odchyleń

audytów

analizy ryzyka

4. Postępowanie wyjaśniające jako narzędzie do prawidłowego definiowania CAPA

cel wdrożenia postępowania wyjaśniającego

podejście praktyczne podczas przeprowadzania postępowania wyjaśniającego

5. Opracowanie Harmonogramu CAPA
6. Monitorowania wdrażania CAPA
7. Ocena skuteczności CAPA

Newsletter