Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja

Produkcja sterylna. Środowisko produkcji sterylnej – parametry i ich kontrola
Data rozpoczęcia:
2017-05-26
Data zakończenia:
2017-05-26
Miejsce
Warszawa

Produkcja sterylna. Środowisko produkcji sterylnej – parametry i ich kontrola

26 maja 2017 roku, Warszawa

 

Program szkolenia:

  1. HVAC oraz obszary/ pomieszczenia czyste – wymagania i kontrola. 
  2. Postępowanie wyjaśniające i określenie pierwotnej przyczyny w przypadku  pojawienia się zanieczyszczeń mikrobiologicznych w pomieszczeniach czystych – warsztaty.
  3. Określenie poziomu ryzyka wynikającego z zanieczyszczeń mikrobiologicznych w środowisku w aspekcie zanieczyszczenia produktu.
  4. Media krytyczne: woda pitna, woda oczyszczona, woda do iniekcji, sprężone gazy, para czysta – aktualne wymagania.
  5. Próbkowanie mediów krytycznych – wymagania i wytyczne.
  6. Sanityzacja/ sterylizacja instalacji mediów krytycznych.  

 

Więcej szkoleń na stronie www.gxppharm.pl 

Newsletter