Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja

Ochrona zdrowia w obliczu wyzwań
Data rozpoczęcia:
2017-09-12
Data zakończenia:
2017-09-12
Organizator:
Success Point
Miejsce
Warszawa

Jakie rozwiązania najlepiej wdrożyć, żeby zapewnić najbezpieczniejszą oraz komfortową obsługę pacjenta?

Między innymi o nowinkach z zakresu rozwiązań finansowych, mobilnych, informacji i automatyzacji komunikacji z pacjentem będziemy mieć możliwość podyskutować 12 września.

 

Podczas konferencji głos zabiorą:

- Zofia Małas - Prezes Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych,

- Roman Radomski - Prezes Polskiego Stowarzyszenia HL7, Przedstawiciel Polskiej Izby Informatyki Medycznej,

- Krzysztof Suszek - Przewodniczący Rady Fundacji "Misja Medyczna"​,

- Maciej Łokaj - radca prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Łokaj,

- dr inż. Kajetan Wojsyk - Zastępca Dyrektora ds. Bezpieczeństwa i Współpracy Międzynarodowej, Centrum Systemów Informacyjnych.

 

Proponowany zakres tematyczny - wsparcie technologiczne - optymalizacja i bezpieczeństwo:

- elektroniczna dokumentacja medyczna, obieg dokumentów,

- zarządzanie procesami biznesowymi,

- Business Intelligence, rozwiązania analityczne i raportujące,

- Data Center, serwerownie, wirtualizacja, cloud computing,

- zarządzanie finansami i zasobami ludzkimi,

- ERP - narzędzia zintegrowane - obsługa procesów, kontrola kosztów i zasobów,

- umacniamy relacje - CRM na służbie,

- nowe kanały informacji i automatyzacja komunikacji z pacjentem,

- mobilne rozwiązania dedykowane,

- integracja systemów,

- zasilanie awaryjne - bezpieczeństwo energetyczne,

- outsourcing usług - przegląd możliwości, kryteria wyboru,

- nowoczesne i kompleksowe rozwiązania finansowe dla placówek leczniczych,

- Partnerstwo Publiczno - Prywatne -realizacja projektów aktualnie przygotowywanych oraz wsparcie w celu przygotowania nowych projektów.

 

Do bezpłatnego udziału w konferencji zapraszamy:

- kadrę menedżerską placówek Ochrony Zdrowia, osoby odpowiedzialne za finansowanie zakupu nowych technologii,

- doradców i osoby planujące zakupy, kierowników działów zamówień,

- przedstawicieli placówek medycznych odpowiedzialnych za planowanie, nadzór i koordynację prac związanych z rozbudową i eksploatacją sieci komputerowej,

- osoby odpowiedzialne za zakup i doradztwo techniczne w zakresie zamówień systemów i sprzętu IT,

- dyrektorów i kierowników działów IT odpowiedzialnych za administrację i utrzymanie serwerów sieciowych, administrację i utrzymanie baz danych / kopii zapasowych,

- osoby odpowiedzialne za wdrażanie i utrzymanie wielostanowiskowych systemów informatycznych,

- kadrę odpowiedzialną za wspieranie komórek organizacyjnych Szpitala w przedsięwzięciach obejmujących zastosowanie technik informatycznych oraz osoby odpowiedzialne za szkolenie personelu administracyjnego i medycznego,

- kadrę odpowiadającą za bezpieczeństwo systemów i zasobów,

- przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, instytucji nadzorczych i odpowiedzialnych za zdrowie publiczne oraz przedstawicieli administracji państwowej,

- ordynatorów i szefów oddziałów specjalistycznych, lekarzy specjalistów i personel odpowiedzialny za tworzenie dokumentacji medycznej i jej poprawność, przetwarzanie i obieg,

- szefów działów finansowych i księgowych oraz dyrektorów administracyjnych.

>>BEZPŁATNA REJESTRACJA<<

Newsletter