Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja

,,Ochrona zdrowia w obliczu wyzwań’’
Data rozpoczęcia:
2017-05-18
Data zakończenia:
2017-05-18
Organizator:
Successpoint
Miejsce
Warszawa

 

Konferencja dotyczy nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Związana jest z biznesową stroną kierowania podmiotami medycznymi oraz tym jak bezpiecznie zarządzać systemami, które są odpowiedzialne za prawidłowy przebieg.

Nie od dziś wiadomo jak technologia idzie do przodu, dlatego chcemy Państwu przedstawić jak poprawić i udoskonalić funkcjonowanie instytucji ochrony zdrowia i placówek medycznych.

Tematyka konferencji:

Wsparcie technologiczne - optymalizacja i bezpieczeństwo:

- elektroniczna dokumentacja medyczna, obieg dokumentów

- zarządzanie procesami biznesowymi

- Business Intelligence, rozwiązania analityczne i raportujące

- Data Center, serwerownie, wirtualizacja, cloud computing

- zarządzanie finansami i zasobami ludzkimi

- ERP - narzędzia zintegrowane - obsługa procesów, kontrola kosztów i zasobów

- umacniamy relacje - CRM na służbie

- nowe kanały informacji i automatyzacja komunikacji z pacjentem

- mobilne rozwiązania dedykowane

- integracja systemów

- zasilanie awaryjne - bezpieczeństwo energetyczne

- outsourcing usług - przegląd możliwości, kryteria wyboru

- nowoczesne i kompleksowe rozwiązania finansowe dla placówek leczniczych.

 

Do bezpłatnego udziału w konferencji zapraszamy:

- kadrę menedżerską placówek Ochrony Zdrowia, osoby odpowiedzialne za finansowanie zakupu nowych technologii

- doradców i osoby planujące zakupy, kierowników działów zamówień,

- przedstawicieli placówek medycznych odpowiedzialnych za planowanie, nadzór i koordynację prac związanych z rozbudową i eksploatacją sieci komputerowej,

- osoby odpowiedzialne za zakup i doradztwo techniczne w zakresie zamówień systemów i sprzętu IT,

- dyrektorów i kierowników działów IT odpowiedzialnych za administrację i utrzymanie serwerów sieciowych, administrację i utrzymanie baz danych / kopii zapasowych,

- osoby odpowiedzialne za wdrażanie i utrzymanie wielostanowiskowych systemów informatycznych,

- kadrę odpowiedzialną za wspieranie komórek organizacyjnych Szpitala w przedsięwzięciach obejmujących zastosowanie technik informatycznych oraz osoby odpowiedzialne za szkolenie personelu administracyjnego i medycznego,

- kadrę odpowiadającą za bezpieczeństwo systemów i zasobów,

- przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, instytucji nadzorczych i odpowiedzialnych za zdrowie publiczne oraz przedstawicieli administracji państwowej,

- ordynatorów i szefów oddziałów specjalistycznych, lekarzy specjalistów i personel odpowiedzialny za tworzenie dokumentacji medycznej i jej poprawność, przetwarzanie i obieg,

- szefów działów finansowych i księgowych oraz dyrektorów administracyjnych.


 

Newsletter