Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja, Biotechnologia, Kosmetologia

Ocena sekwencji DNA. Projektowanie starterów i sond do PCR i qPCR
Data rozpoczęcia:
2017-02-17
Data zakończenia:
2017-02-18
Miejsce
Warszawa

OCENA SEKWENCJI DNA

PROJEKTOWANIE STARTERÓW I SOND DO PCR I QPCR

 

O skutecznym przebiegu reakcji PCR oraz Real-Time PCR decydują właściwie dobrane startery i sondy. Dobór optymalnych warunków reakcji  gwarantuje maksymalną wydajność oraz specyfikę zachodzącej amplifikacji. Reakcja qPCR umożliwia nie tylko pomiar tempa ekspresji genów, genotypowanie, identyfikację gatunków i szczepów ale również materiał do sekwencjonowania DNA. Otrzymane sekwencje należy ocenić, złożyć w większą całość i zdeponować w GenBank. Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli zapoznać się z projektowaniem starterów i sond, edycją i składaniem sekwencji DNA oraz deponowaniem sekwencji w GenBank.

 

I DZIEŃ

09:00 – 09:15

Otwarcie kursu

09:15 – 10:15

Sekwencjonowanie i tworzenie kontigów DNA – wykład I

10:15 – 11:15

Programy do oceny jakości sekwencji, przyrównania i budowy kontigów DNA – wykład 2

11:15 – 11:30

Przerwa

11:30 – 12:30

Edycja, składanie oraz określanie konsensusowej sekwencji DNA. (Programy CAP3, MEGA6) – ćwiczenie 1 

12:30 – 13:45

Przyrównanie sekwencji, znajdowanie sekwencji homologicznych – ćwiczenie 2 

13:45 – 14:00

Przerwa

14:00 – 15:00

Struktura rekordu i deponowanie sekwencji w GenBank – wykład 3

15:00 – 16:00

Deponowanie sekwencji DNA w GenBank - ćwiczenie 3 

II DZIEŃ

09:15 – 10:15

Projektowanie starterów do PCR – wykład II

10:15 – 11:45

Projektowanie starterów do PCR (zwykłe, multipleks, uniwersalne) – ćwiczenie 1

11:45 – 12:00

Przerwa

12:00 – 13:00

Wyszukiwanie i projektowanie sond do qPCR – wykład III

13:00 – 14:30

Wyszukiwanie i projektowanie sond do qPCR – ćwiczenie 2

14:30

Zakończenie

 

Prowadzący: Dr hab. Tadeusz Malewski

 

Termin:  17 - 18 luty 2017 roku

 

Miejsce: Centrum Edukacyjne Pankiewicza, ul. Pankiewicza 3, Warszawa

 

Karty Zgłoszenia oraz opłaty należy przesyłać do dnia 10 lutego 2017 r.

 

Ponieważ ilość miejsc jest ograniczona organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy w przypadku wyczerpania wolnych miejsc.

                                                                      

Dodatkowych informacji udziela:

Dr Arleta Malewska: mbs@mbs.biz.pl, Tel (22) 668 24 83;  607  929 471

 

Opłata za udział w kursie wynosi 1200 zł netto + 23% VAT.

 

Zamawiający zwolniony z podatku VAT proszony jest o dostarczenie drogą elektroniczną (e-mail: mbs@mbs.biz.pl)  stosownego oświadczenia

 

Opłata obejmuje:

  • udział w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe
  • przerwy kawowe
  • konsultacje z prowadzącymi

 

Opłatę należy wpłacić na konto:

MBS Szkolenia, Konferencje, Usługi Sp. z o.o.

03-766 Warszawa, ul. Grajewska 6/8 m. 26

 

Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Warszawie

80 1240 6074 1111 0010 4915 6042 

NIP 113 286 12 19;  REGON 146448470; KRS 0000444499

 

Przy wpłacie prosimy o podanie nazwiska osoby, której udział w kursie jest opłacany.

Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia

Newsletter