Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja, Biotechnologia, Kosmetologia

NGS w badaniach regulacji genów
Data rozpoczęcia:
2017-03-04
Data zakończenia:
2017-03-05
Miejsce
Wydział Biologii UAM w Poznaniu

Kurs odbędzie się w dniach 4-5 marca 2017 r. na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (ul. Umultowska 89).

 

  Oto zagadnienia, które zostaną poruszone podczas kursu
 
  1. Wykrywanie miejsc wiązania białek do genomu za pomocą technik ChIP–Seq oraz ChIP–exo
  2. Wyszukiwanie i analiza motywów sekwencyjnych, tworzenie loga sekwencji (HOMER)
  3. Wizualizacja danych (IGV) i porównywanie wyników ChIP–Seq między próbkami
  4. Analiza stanu chromatyny: wykrywanie modyfikacji histonów (ChIP–Seq) oraz rejonów otwartej chromatyny (DNase–Seq, FAIRE–Seq), pozycjonowanie nukleosomów (MNase–Seq)
  5. Metylacja DNA: dowiemy się jak poznać wzór metylacji w oparciu o dane RRBS-Seq oraz MeDIP–Seq
  6. Analiza RNA: nauczymy się analizować transkrypcję w komórce za pomocą technik GRO–Seq i TSS–Seq, analizować będziemy również oddziaływania RNA–białko (CLIP–Seq, RIP–Seq)
  7. Bazy danych: Omówimy reprezentatywne bazy danych mikroRNA i innych regulatorowych RNA
  8. Identyfikacja mikroRNA: Będziemy szukać mikroRNA w oparciu o różne strategie. Wykorzystamy m.in. programy: ShortStack i miRDeep2
  9. Sekwencje docelowe mikroRNA: Nauczymy się identyfikować sekwencje docelowe in silico, jak również z wykorzystaniem bibliotek degradomowych


 

Dla kogo przeznaczony jest ten kurs?
Kurs przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą poznać zastosowanie oraz sposoby analizy danych związanych z sekwencjonowaniem nowej generacji w kontekście badania regulacji genów. Niezależnie od tego, czy planują Państwo analizować dane samodzielnie, czy współpracować ze specjalistami w tej dziedzinie, na pewno warto wzbogacić swoją wiedzę o tego typu zagadnienia. Od uczestników kursu nie jest wymagana umiejętność programowania.
Newsletter