Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja

Międzynarodowa konferencja „e-zdrowie i telemedycyna”
Data rozpoczęcia:
2017-01-12
Data zakończenia:
2017-01-13
Organizator:
Instytut Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Miejsce
Kraków

 

Program konferencji*


Miejsce: Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne przy ul. Życzkowskiego 23 w Krakowie
Termin: 12-13.01.2017 r.

 

12 stycznia 2017 r.

9.30-10.00     Rejestracja

10.00-10.30   Otwarcie Konferencji przez prof. dr. hab. Tomasza Grodzickiego
- Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum,
prof. dr. hab. Tomasza Brzostka - Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz dr. hab. Christopha Sowadę - Dyrektora Instytutu Zdrowia Publicznego

10.30-11.00   Rozwój technologii, telemedycyny, platform e-zdrowia - perspektywa praktyczna i badawcza, prowadzenie: dr hab. Christoph Sowada

 • prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus, Kierownik Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii SUM w Zabrzu; Były Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego - Projekt NoMED-AF, realizowany w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych - STRATEGMED II
 • dr med. Roman Topór-Mądry, Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM
   - Perspektywa zdrowia publicznego - efektowność i efektywność
  w rozwoju e-health

11.00-12.00   E-zdrowie - perspektywa polska i europejska - panel dyskusyjny, prowadzenie: prof. dr hab. Tomasz Brzostek

 • Ministerstwo Zdrowia - Piotr Gryza, Podsekretarz Stanu (w trakcie potwierdzania), Krzysztof Łanda, Podsekretarz Stanu
 • Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia - Marcin Węgrzyniak
 • Komisja Europejska - Natalia Żylińska-Puta
 • Zbigniew Król

12.00-12.15   Przerwa kawowa

12.15-13:30   Pokaz praktycznego zastosowania rozwiązań z zakresu telemedycyny
i e-zdrowia, Bartosz Pampuch, Wiceprezes Comarch Healthcare

13.30-14.30   Lunch

14.30-16.00   Doświadczenia międzynarodowe w realizacji projektów z zakresu
e-zdrowia, prowadzenie: prof. dr hab. Włodzimierz Włodarczyk

 • Morten Elbæk Petersen, Direktør, Sundhed.dk - Experiences from Danmark and Great Britain
 • Péter Dombai, dr Miklós Szócska, Semmelweis University

   - Development of e-health in Hungary

 • Laura Spinelli, Comarch Healthcare - Lesson from Italy
 • Mateusz Lichoń, Instytut Socjologii UJ, dr Marcin Kautsch, Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM, Natalia Matuszak, Dane i Analizy (Projekt Public Procurement of Innovation (PPI)) - The speck of sawdust in your brother’s eye; perception of e-health procurement from two sides of the fence

16.00-17.00   Doświadczenia lokalne w realizacji projektów z zakresu e-zdrowia, prowadzenie: dr hab. Mariusz Duplaga

 • województwo podlaskie - Mariusz Fleszer,  Zastępca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, Anna Naszkiewicz, Wicemarszałek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
 • województwo małopolskie - Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Piotr Szymański, Dyrektor Departamentu Inwestycji Strategicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
 • województwo łódzkie - Witold Tomaszewski, Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

17.00-18.30   Praktyczne zastosowanie telemedycyny - perspektywa świadczeniodawców, prowadzenie: Andrzej Rybicki

 • dr n. med. Marek Lewandowski, Dyrektor naczelny Szpitala MSW w Bydgoszczy, Dr n. med.  Marlena Karwacka, Wdrożenie rozwiązań Zdalnej Opieki Położniczej w  Szpitalu MSW w Bydgoszczy
 • dr Rafał Kacorzyk, dr Tomasz Sobalski - Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Telemedycyna w POZ dzisiaj i jej perspektywy
  • Adam Konka, Prezes Zarządu Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia- Praktyczne zastosowanie Zdalnej Opieki Medycznej na przykładzie wdrożenia projektu „Miasto Zdrowia” w Zabrzu
 • Andrzej Rybicki, Dyrektor Consultingu Comarch Healthcare - Koncepcja „Miasto Zdrowia”

 

13 stycznia 2017 r.

9.00-9.30       Rejestracja

9.30-11.15     Praktyczne zastosowanie telemedycyny - perspektywa pacjentów, bezpieczeństwo systemów elektronicznych oraz współpraca pacjentów i lekarzy, prowadzenie: dr med. Roman Topór-Mądry

 • dr Artur Romaszewski, Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM - eIDAS oraz GDPR - nowe Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) - wyzwania dla systemu informacyjnego ochrony zdrowia
 • dr hab. n. o zdr. Mariusz Duplaga, Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM  Środowisko e-zdrowia jako odpowiedź na współczesne wyzwania zdrowotne
 • prof. dr hab. med. Piotr Jankowski, I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, Instytut Kardiologii UJ CM - Rozwiązania telemedyczne w medycynie, perspektywa pacjenta i współpraca lekarz-pacjent
 • dr Marcin Waligóra, Zakład Filozofii i Bioetyki, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa UJ CM - Badania naukowe, e-health i bioetyka
 • Joanna Zembala-John, kierownik projektu (realizowanego w ramach programu Innowacje Społeczne, NCBiR), Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu - Potencjał e- i m-Zdrowia w nowoczesnej edukacji zdrowotnej i profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych na przykładzie projektu „FitPolka”

11.15-11.30   Przerwa kawowa

 

11.30-13.00   Doświadczenia w realizacji projektów z zakresu e-zdrowia - perspektywa twórców rozwiązań informatycznych i telemedycznych, prowadzenie:
dr hab. med. Wojciech Trąbka

 • Bartosz Pampuch, Wiceprezes Comarch Healthcare
 •  Külle Tärnov, Estonian Connected Health Cluster Coordinator
  - Experience of E-health in Estonia
 • Kim Clausen Agerskov, Dania - Sundhed.dk International Foundation
 • Krzysztof Gajda, Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM - Standardy architektury systemów informatycznych (Ogólna architektura standardów, Profile IHE, HL7 CDA/HL7 FHIR, Doświadczenie zagraniczne we wdrażaniu rozwiązań opartych
  o standardy IHE i HL7 CDA)

13.00-14.15   „Interoperacyjność organizacyjna i technologiczna warunkiem integracji usług opieki zintegrowanej CareWell” - panel dyskusyjny, prowadzenie: dr Artur Romaszewski

 • Jarosław Maroszek, Dyrektor Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
 • Robert Adach, Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
 • Janusz Wróbel, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
 • dr Kazimierz Frączkowski, Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzanie Projektami, Adiunkt na Wydziale Informatyki i Zarządzania w Katedrze Informatyki Politechniki Wrocławskiej
 • dr Antoni Zwiefka, Specjalista w Wydziale Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

14.15             Zakończenie konferencji

Newsletter