Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja

Materiały opakowaniowe dla produktów leczniczych
Data rozpoczęcia:
2017-02-20
Data zakończenia:
2017-02-20
Miejsce
Warszawa

20 lutego 2017 roku, Warszawa

Materiały opakowaniowe dla produktów leczniczych

 

Program:

1. Wprowadzenie, wymagania prawne

2. Dokumentacja wytwórcy/ importera

   a. procedury:

       - przyjęcie

       - magazynowanie

      -  wydawanie

       - pobór prób

   b. specyfikacje jakościowe

      - opakowania bezpośrednie

      - zadrukowane

3. Wymagania jakościowe dla materiałów opakowaniowych

4. Dział KJ:

    a. badania

    b. zapisy

    c. zwolnienie/odrzucenie

5. Kwalifikacja dostawców

 

Newsletter