Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja, Biotechnologia, Kosmetologia

Lider Innowacji - zasady rynkowego wdrażania wyników prac badawczych
Data rozpoczęcia:
2017-04-11
Data zakończenia:
2017-04-12
Miejsce
Life Science Park, Kraków

Szkolenie jest odpowiedzią na najważniejsze pytania dotyczące form, zasad, procedur i najlepszych przykładów ochrony własności intelektualnej oraz roli kapitału intelektualnego w gospodarce XXI wieku. Na szkoleniu zostaną poruszone kluczowe zagadnienia dotyczące praktycznego rozumienia tematyki innowacyjności, strategii komercjalizacji wiedzy, budowania przewagi konkurencyjnej, a także  współpracy na linii nauka – przemysł, ze szczególnym uwzględnieniem roli instytucji finansujących, partnerów branżowych oraz spółek zależnych typu spin-off i spin-out.

W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • wymogów prawnych, jak również aspektów praktycznych w zakresie procesów zarządzania własnością intelektualną i zarabiania na bazie kapitału intelektualnego
  • identyfikacji, oceny i wdrażania wyników badań naukowych  w warunkach rynkowych, z uwzględnieniem zasad kooperacji jednostki naukowej z przedsiębiorstwem, oferty instytucji otoczenia nauki i biznesu oraz instytucji finansujących
  • budowy strategii komercjalizacji mającej kluczowe znaczenie w projektach badawczych

Program szkolenia oraz dodatkowe informacje znajdują się na www.jci.pl

 

 

Newsletter