Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja, Biotechnologia, Kosmetologia

Filogenetyka molekularna
Data rozpoczęcia:
2017-03-24
Data zakończenia:
2017-03-25
Miejsce
Warszawa

 Filogenetyka molekularna

 

Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z poszczególnymi etapami analizy - od sekwencji DNA i białka do zbudowania, oceny i interpretacji drzewa filogenetycznego (wybór markera, przyrównanie sekwencji, wybór modelu substytucji nukleotydowej i aminokwasowej, analiza statystyczna uzyskanych wyników). Uczestnicy praktycznie zapoznają się z zastosowaniem różnych algorytmów (UPGMA, Neighbor-Joining, Maximum Likelihood, Maksymalna Parsymonia, wnioskowanie bayesowskie) do budowy i oceny drzew filogenetycznych. Wykłady pozwolą na usystematyzowanie oraz poszerzenie wiedzy z filogenetyki, programów komputerowych oraz ich zastosowania do badań filogenetycznych. W tym roku program warsztatów poszerzamy o metodę bayesowską analizy filogenetycznej. Warsztaty są skierowane zarówno do osób zamierzających prowadzić badania w oparciu o sekwencje DNA oraz białek, jak również zainteresowanych zastosowaniem nowych sposobów analizy komputerowej do badań prowadzonych klasycznymi metodami.

 

I dzień

09:00 – 09:10

Otwarcie warsztatów

09:10 – 10:30

Podstawowe zasady konstruowania drzew filogenetycznych – wykład 1

10:30 – 11:30

Metody konstrukcji i ocena wiarygodności drzew – wykład 2

11:30 – 11:45

Przerwa

11:45 – 12:45

Programy do analiz filogenetycznych – wykład 3

12:45 – 13:45

Dopasowywanie sekwencji (Clustal W, MUSCLE, MAFFT) – ćwiczenie 1

13:45 – 14:00

Przerwa

14:00 – 15:00

Wybór modelu substytucji – ćwiczenie 2

15:00 – 16:00

Konstruowanie i ocena drzew filogenetycznych,  program MEGA6 – ćwiczenie 3

II dzień

9:00 – 12:00

Metoda Bayesowska w filogenetyce – wykład i ćwiczenie 4

12:00 – 12:15

Przerwa

12:15 – 13:15

Ewolucja genomów – wykład 5

13:15 – 14:00

Horyzontalny transfer genów – wykład 6

14:00

Zakończenie warsztatów

 

Prowadzący: Dr hab. Tadeusz Malewski, dr Anna Tereba

Termin:  24 – 25 marca 2017 roku

Miejsce: Centrum Edukacyjne Pankiewicza, ul. Pankiewicza 3, Warszawa.

 

Karty Zgłoszenia oraz opłaty należy przesyłać do dnia 17 marca 2017 r.

 

Ponieważ ilość miejsc jest ograniczona organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy w przypadku wyczerpania wolnych miejsc.

                                                                      

Dodatkowych informacji udziela:

Dr Arleta Malewska: mbs@mbs.biz.pl, Tel (22) 668 24 83;  607  929 471

 

Opłata za udział w kursie wynosi 1200 zł netto + 23% VAT.

 

Zamawiający zwolniony z podatku VAT proszony jest o dostarczenie drogą elektroniczną (e-mail: mbs@mbs.biz.pl)  stosownego oświadczenia

 

Opłata obejmuje:

  • udział w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe
  • przerwy kawowe
  • konsultacje z prowadzącymi

 

Opłatę należy wpłacić na konto:

MBS Szkolenia, Konferencje, Usługi Sp. z o.o.

03-766 Warszawa, ul. Grajewska 6/8 m. 26

 

Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Warszawie

80 1240 6074 1111 0010 4915 6042 

NIP 113 286 12 19;  REGON 146448470; KRS 0000444499

 

Przy wpłacie prosimy o podanie nazwiska osoby, której udział w kursie jest opłacany.

Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia

Newsletter