Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja, Biotechnologia, Kosmetologia

Dobra Praktyka Laboratoryjna- wdrożenie systemu i zapewnienie najwyższej jakości badań zgodnych z zasadami DPL
Data rozpoczęcia:
2017-05-19
Data zakończenia:
2017-05-19
Organizator:
Miejsce
Warszawa

Dobra Praktyka Laboratoryjna- wdrożenie systemu i zapewnienie najwyższej jakości badań zgodnych z zasadami DPL

Miejsce: Warszawa

Adres: ul. Aleje Jerozolimskie 81 lok. 7.10. Budynek Central Tower (dawna nazwa Orco)

Numer szkolenia: A/19.05.2017/WI

Termin: 19.05.2017

Czas trwania: 1 dzień (10:00-16:00)

Cena:  650 zł/osoba (Uwaga! Szkolenie jest dofinansowane dla studentów studiów I i II stopnia do 25 roku życia i z ważną legitymacją studencką. Cena po dofinansowaniu wynosi  550zł/osoba. Prosimy wpisać w miejsce kodu rabatowego "studentGMP".)


Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

Materiały dydaktyczne w formie papierowej

Przerwy kawowe

Świadectwo w języku polskim

 

Termin zapisu: do 13.05.2017

Uwaga! Liczba osób na szkoleniu jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Cele szkolenia:
- zapoznanie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej,
- interpretacja wymagań OECD i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 22 maja 2013 r.,
- przedstawienie ogólnych zasad pracy w laboratorium.

 

 Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do pracowników laboratorium wdrażających lub pracujących zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, a także wszystkich zainteresowanych, którzy chcą zdobyć wiedzę na temat prowadzenia, dokumentowania badań i archiwizacji danych zgodnie z zasadami DPL.

 

Program szkolenia

Geneza i początki DPL.

Dobra Praktyka Laboratoryjna jej definicja i zakresy badań wymagające jej stosowania.

Podstawy prawne i odpowiedzialność Krajowej Jednostki Monitorującej.

Terminologia systemu DPL.

Personel i jego odpowiedzialność w systemie, Główny Wykonawca.

Praktyczne aspekty prowadzenia programu zapewnienia jakości (wymagania, opis inspekcji).

 Pomieszczenia laboratoryjne.

Urządzenia i wyposażenie – ogólne wymagania, podział, zarządzanie

Materiały i odczynniki – materiał badany, wzorce odniesienia i nadzór nad odczynnikami.

 Systemy badawcze.

 Dokumentacja w systemie  oraz prowadzenie zapisów (SPO, plan badania, sprawozdania z badania, nadzorowanie zapisów laboratoryjnych, dzienniki laboratoryjne, przechowywanie danych surowych).

 Prowadzenie badań – ogólne zasady.

 Archiwizacja danych w systemie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.

Przygotowanie do inspekcji i typowe niezgodności.

 Dobre Praktyki w laboratorium- przykładowe wymagania dla laboratoriów badawczych/wzorcujących/ kontroli jakości):
- dokumentacja laboratoryjna,
- procedury pobierania prób,
- walidacje metod analitycznych,
- analiza OOS/OOL/OOT.

Newsletter