Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja, Biotechnologia, Kosmetologia

Chromatografia jonowa- specjalistyczny kurs laboratoryjny
Data rozpoczęcia:
2017-10-20
Data zakończenia:
2017-10-22
Organizator:
Miejsce
Katowice

Miejsce: Katowice

Adres: ul. Owocowa 8

Numer szkolenia: O/20.10- 22.10/SK

Termin: 20.10-22.10.2017

Czas trwania: 3 dni

 

Cena: 1450 zł/osoba (UWAGA! Szkolenie jest dofinansowane dla studentów studiów I i II stopnia do 25 roku życia. Cena kursu z ważną legitymacją studencką to 1249 zł ! Proszę wpisać w kodzie rabatowym "studentGC")

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

    Materiały dydaktyczne w formie papierowej

    Przerwy kawowe

    Lunch w każdym dniu szkolenia

    Świadectwo w języku polskim

 

Termin zapisu: do 13.10.2017

 

Cel szkolenia: Uczestnictwo w organizowanym szkoleniu to przede wszystkim szansa na poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu chromatografii jonowej.

W ramach zajęć odbędzie się seminarium (4h), na którym zostaną przedstawione podstawowe wiadomości teoretyczne z zakresu chromatografii jonowej oraz część praktyczna (16h), która dotyczyć będzie analizy anionów w próbkach ciekłych i rozwiązywania typowych problemów związanych z ich analizą.

 

Adresaci szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczęły, bądź zamierzają rozpocząć pracę z chromatografią jonową

 

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień pierwszy (13.00-19.00)

Teoria (2 h)

Ogólna charakterystyka chromatografii jonowej i podstawy teoretyczne chromatografii jonowej:

       -klasyfikacja metod chromatograficznych

      -podstawowe parametry opisujące procesy chromatograficzne (czas retencji, selektywność, rozdzielczość, sprawność,
       liczba półek teoretycznych)

      -wpływ różnych parametrów na rozdzielczość i selektywność

      -zalety chromatografii jonowej

      -zastosowanie chromatografii jonowej 

Fazy stacjonarne (wymieniacze anionowe i kationowe)

Eluenty stosowane do rozdzielania anionów i kationów

Budowa chromatografu jonowego:

      -kolumny chromatograficzne

      -detektory

 

Praktyka (4h)

Przygotowanie chromatografu jonowego do pracy.

Budowa chromatografu jonowego

Przygotowanie wzorców, kalibracja i wykonanie krzywej wzorcowej wybranych anionów

Optymalizacja warunków chromatograficznych, dobór właściwej kolumny

Analiza chromatograficzna przygotowanych wzorców

 

Dzień drugi (9.00-17.00)

Teoria (2h)

Metody przygotowania próbek do analizy

Analiza jakościowa i ilościowa

Typowe problemy w analizie IC:

          -czynniki wpływające na jakość rozdzielania i jakość rejestrowanych chromatogramów

         -integracja chromatogramów

         -problemy z użytkowaniem chromatografów

 

Praktyka (6h)

Oznaczanie wybranych anionów w wodach i ściekach. Przygotowanie próbek ciekłych do analizy chromatograficznej

Analiza jakościowa i ilościowa

Rozwiązywanie podstawowych problemów związanych z analizą anionów w próbkach o bogatych matrycach

Interpretacja i integracja otrzymanych chromatogramów

Konserwacja chromatografu-podstawowe czynności

 

Trzeci dzień (9.00-15.00)

Praktyka (6h)

Oznaczanie wybranych anionów w próbkach ciekłych o bogatej matrycy (wyciągi wodne oraz próbki piwa). Przygotowanie próbek ciekłych do analizy chromatograficznej

Analiza jakościowa i ilościowa

Rozwiązywanie podstawowych problemów związanych z analizą anionów w próbkach o bogatych matrycach

Interpretacja i integracja otrzymanych chromatogramów

Walidacja metod chromatograficznych - wdrażanie nowych metod w laboratorium analitycznym

Test sprawdzający zdobytą wiedzę

Dyskusja z udziałem eksperta na temat problemów i wyzwań w chromatografii jonowej

Zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatów

Newsletter