Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja, Biotechnologia, Kosmetologia

Chromatografia cieczowa HPLC- specjalistyczny kurs laboratoryjny
Data rozpoczęcia:
2017-05-24
Data zakończenia:
2017-05-26
Organizator:
Miejsce
Gdańsk

Chromatografia cieczowa HPLC- specjalistyczny kurs laboratoryjny.

Miejsce: Gdańsk

Adres: ul. Fiszera 14

Numer szkolenia: E/24.05-26.05.2017/GD

Termin: 24.05-26.05.2017

Czas trwania: 3dni

Cena: 1450zł (UWAGA! Szkolenie jest dofinansowane dla studentów studiów I i II stopnia do 25 roku życia. Cena kursu z ważną legitymacją studencką wynosi 1249 zł ! Prosimy w miejscu kodu rabatowego wpisać "studentHPLC")

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

Materiały dydaktyczne w formie papierowej

Przerwy kawowe

Lunch w każdym dniu szkolenia

świadectwo w języku polskim

 

Termin zapisu: do 17.05.2017

 

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu zaznajomienie Kursanta z możliwościami chromatografii cieczowej. W ramach zajęć odbędzie się seminarium (4h), na którym zostaną przedstawione podstawowe wiadomości teoretyczne z zakresu chromatografii cieczowej oraz analizy otrzymanych danych.

Adresaci szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczęły, bądź zamierzają rozpocząć pracę z wysokosprawną chromatografią cieczową.

 

Program szkolenia

Dzień pierwszy (12:00-18:00)

Teoria (2h):

Mechanizm procesu rozdzielania chromatograficznego.

Podział metod chromatograficznych.

Podstawowe parametry opisujące proces chromatograficznego rozdzielania

Rodzaje układów chromatograficznych

Budowa i zasady działania chromatografu cieczowego.

Detektory w chromatografii cieczowej - charakterystyka, budowa zastosowanie.

Kolumny w chromatografii cieczowej – rodzaje faz stacjonarnych, zastosowanie.

Fazy ruchome w chromatografii cieczowej - dobór fazy ruchomej, dobór pH, szybkości przepływu, wpływ fazy ruchomej na rozdział związków w HPLC.

Metody przygotowania próbek do analizy.

Podstawy teoretyczne oprogramowania sterującego pracą chromatografu cieczowego oraz obróbka danych.

Praktyka (4h):

Omówienie najważniejszych elementów budowy oraz zasad działania chromatografu cieczowego.

Przygotowanie chromatografu cieczowego do pracy.

Oprogramowania sterującego pracą chromatografu cieczowego w praktyce.

 

Dzień drugi (9:00-17:00)

Teoria (2h):

Analiza jakościowa i ilościowa w chromatografii cieczowej.

Integracja chromatogramów, krzywe kalibracyjne.

Czynniki wpływające na jakość rejestrowanych chromatogramów.

Zastosowania chromatografii cieczowej.

Problemy w chromatografii cieczowej - sposoby ich rozwiązywania i unikania.

 Praktyka (6h):

Analiza próbek wybranych produktów leczniczych / spożywczych / kosmetycznych / przemysłowych.

Optymalizacja warunków chromatograficznych, dobór właściwej kolumny.

Przygotowanie wzorców, kalibracja aparatu, wykonanie krzywej kalibracyjnej.

Wpływ sposobu przygotowania próbki na wynik analizy.

Interpretacja i integracja otrzymanych chromatogramów.

 

Dzień trzeci (9:00-15:00)

Praktyka (6h):

Analiza jakościowa i ilościowa. Zastosowanie wzorców wewnętrznych w analizie ilościowej.

Interpretacja i integracja otrzymanych chromatogramów.

Konserwacja chromatografu oraz praktyczne rozwiązywanie problemów aparaturowych.

Walidacja metod chromatograficznych - wdrażanie nowych metod w laboratorium analitycznym.

Zakończenie szkolenia i wręczenie świadectw.

Newsletter